Nieuws

Duurzaamheidsverslag 2020: zevenmijlstappen en invloed corona

Published on
10 september 2021

Vanwege Corona was 2020 een bijzonder jaar en dat blijkt ook uit het Duurzaamheidsverslag 2020. Het thuiswerken en digitaal onderwijs leidden tot een sterke daling van de CO2-emissies en een drastische afname van de hoeveelheid afval op de campus. Ook werden er in 2020 grote stappen gezet richting het behalen van de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van WUR door onder andere de aanleg van de ringleiding voor Warmte-Koude Opslag (WKO) op de campus.

In juni verscheen het Duurzaamheidsverslag 2020. Het verslag rapporteert over de activiteiten van Wageningen University & Research op het gebied van duurzaamheid, milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO). Centrale thema’s zijn afval en circulariteit, klimaatadaptatie, energie en duurzame mobiliteit. Hieronder lichten we drie interessante resultaten van 2020 en wat feiten en cijfers verder uit.

p1.png

Energie: WKO-ring

In 2020 werd flink gegraven op de campus in Wageningen voor de aanleg van een ringleiding voor Warmte-Koudeopslag (WKO), zodat meer gebouwen kunnen worden aangesloten op de WKO. De WKO-ring is een belangrijk element in de energietransitie bij WUR. Met de aanleg van de ringleidingen wil WUR jaarlijks ruim 1,3 miljoen kuub aardgas besparen. Dit komt overeen met een vermindering van ongeveer 2.400 ton CO2 per jaar, vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 900 gasverbruikende huishoudens. Nieuwsgierig hoe de Warmte-Koudeopslag werkt? Op deze pagina’s staat alles goed uitgelegd!

Klimaatadaptief

In 2020 liepen twee projecten gelinkt aan het thema klimaatadaptieve omgeving van de MVO-agenda van WUR. Een project over biodiversiteit heeft als doel de informatie over biodiversiteit op de campus overzichtelijk bijeen te brengen, en medewerkers en studenten te betrekken bij het in kaart brengen van de biodiversiteit op de campus. Ook wordt onderzocht hoe WUR de effecten van klimaatverandering kan opvangen door gebouwen en campus nog meer klimaatadaptief te maken. Op dit moment is bijvoorbeeld 69% van de oppervlakte van de campus geschikt voor waterabsorptie.

#greenwur op Insta

Green Office Wageningen ontwikkelde samen met het social media team SpreadtheWURd een serie Instagram posts om meer mensen te informeren en te bereiken met WUR’s verhaal over duurzaamheid. Elke twee weken verscheen er een post over een duurzaamheidsthema. De posts zijn via #greenwur te vinden op de WUR Instagram account.

Feiten en cijfers 2020

p2.png

Achtergrond Duurzaamheidsverslag 2020

Het verslag rapporteert over de voortgang van WUR’s MVO-agenda. Op de MVO-agenda staan 17 thema’s die voor onze organisatie en stakeholders belangrijk zijn. De thema’s van de MVO-agenda kunnen worden gelinkt aan 13 van de 17 UN Sustainable Development Goals. Op de MVO agenda staan 4 duurzaamheidsthema’s: afval en circulariteit, klimaatadaptatie, energie en duurzame mobiliteit. Het duurzaamheidsverslag besteedt daarnaast aandacht aan klimaat, water, en alles wat te maken heeft met de gebouwen en terreinen, zoals biodiversiteit, bouwen, geluid, lucht en asbest. Ook zijn actuele thema’s aan het verslag toegevoegd, zoals stikstofdepositie en het omgaan met genetische hulpbronnen (Nagoya protocol).