Nieuws

Economische effectiviteit onderzocht van leefstijlinterventie ProMuscle in de Praktijk

Published on
23 februari 2021

Wageningen University & Research heeft voor het eerst de economische effectiviteit van leefstijlinterventie ProMuscle in de praktijk onderzocht. Met de groeiende groep ouderen in Nederland en stijgende zorgkosten is het extra belangrijk om onderzoek te doen naar de kosteneffectiviteit van leefstijlinterventies. Onderzoeker Berber Dorhout van afdeling Humane Voeding bij Wageningen University & Research zegt daarover: “Economische evaluaties van dergelijke interventies komen weinig voor, terwijl effectevaluaties van leefstijlinterventies voor ouderen wel vaker in kaart zijn gebracht.”

Dorhout raadt aan de kosteneffectiviteit van dergelijke interventies op een andere manier te onderzoeken: “We zagen geen effect op de kwaliteit van leven toen we met een algemene vragenlijst werkten. Ons advies voor leefstijlinterventies met een relatief gezonde populatie, is om een specifieke kwaliteit-van-leven-vragenlijst of een uitkomstmaat gerelateerd aan functionaliteit mee te nemen. Zo kun je de subtiele veranderingen in kwaliteit van leven en functioneren meten, die nodig zijn om de kosten en effecten van leefstijlinterventies in kaart te brengen.”

Eerder onderzoek

In economische evaluaties wordt vaak QALY als uitkomstmaat meegenomen. QALY betekent Quality-Adjusted Life Year en staat voor een extra levensjaar in goede gezondheid.  Het gebruik van algemene, korte vragenlijsten voor het meten van QALY is waardevol in medische interventies waarbij de doelgroep uit een patiëntengroep bestaat die herstellend is van een ziekte of aandoening. In leefstijlinterventies zoals ProMuscle in de Praktijk, met een relatief gezonde populatie, blijken deze algemene vragenlijsten vaak niet in staat om subtiele veranderingen in welzijn te meten.

Dorhout: “Uit interviews met fysiotherapeuten en deelnemers bleek echter dat de interventie leidt tot verbeteringen op aspecten gerelateerd aan functioneren, zoals een vooruitgang in kracht, vitaliteit, balans, (trap)lopen, en fietsen. Een specifieke kwaliteit-van-leven-vragenlijst die aansluit bij de interventie, kan deze veranderingen wel detecteren.”

Fysiek functioneren

De kosteneffectiviteit van de interventie werd daarnaast onderzocht met fysiek functioneren als uitkomstmaat, gemeten met de Short Physical Performance Battery (SPPB). De kans dat de interventie kosteneffectief is, bleek 82.4% bij een investering van €12.000 per punt verbetering op SPPB. Ter vergelijking: het bedrag dat men overheeft voor een extra QALY, is €20.000-€80.000. Dit bedrag wordt ook wel de willingness-to-pay genoemd. Voor SPPB is nog geen willingness-to-pay waarde vastgesteld. Meer onderzoek is nodig om een dergelijke waarde voor fysiek functioneren vast te stellen, zodat de kosteneffectiviteit van leefstijlinterventies zoals ProMuscle in de Praktijk kan worden vastgesteld.