Nieuws

Eén dag vlees en zuivel vervangen bespaart ruim 40% uitstoot van broeikasgassen

article_published_on_label
9 maart 2023

Voeding met vlees en zuivel veroorzaakt meer dan twee keer zoveel broeikasgasuitstoot als voeding zonder vlees en zuivel. Dat blijkt uit onderzoek van Samantha Heerschop en Pieter van ’t Veer naar de milieu-impact van Nederlandse voedingspatronen. De onderzoekers schreven het rapport in het kader van de Week zonder Vlees, die ook op de Wageningen Campus onder de aandacht wordt gebracht.

PhD-student Samantha Heerschop en hoogleraar Pieter van ’t Veer bestudeerden de voedingsinname van duizenden Nederlanders en de bijbehorende milieu-impact. Uit hun berekeningen blijkt dat de gemiddelde broeikasgasuitstoot van voeding op een dag dat mensen vlees en zuivel consumeren gelijk staat aan 5,2 kilo CO2-uitstoot (tabel 1). Dat is ruim twee keer zoveel als de uitstoot op een dag waarop mensen geen vlees of zuivel gebruiken. Ook het waterverbruik ligt duidelijk hoger bij de eerste groep: 138 versus 111 liter per dag.

Broeikasgasuitstoot (kg CO2-eq/dag) Watergebruik (liter per dag)
Vlees en zuivel 5,2 138
Wel vlees, geen zuivel 4,7 129
Geen vlees, wel zuivel 3,6 124
Geen vlees, geen zuivel 2,4 111

Tabel 1: Broeikasgasuitstoot en watergebruik (gemiddelden) op een dag dat mensen wel/geen vlees en wel/geen zuivel gebruiken. CO2-equivalenten zijn een maat voor de hoeveelheid broeikasgassen

Als Nederlanders hun eetgewoonten verschuiven naar minder vlees en zuivel, kan dat dus helpen om de uitstoot en het waterverbruik terug te brengen. Door op één dag vlees te vervangen door bijvoorbeeld vegetarische burgers of peulvruchten, besparen mensen 26% uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen en ongeveer 19 liter water (tabel 2). Iemand die op één dag dierlijke zuivel inwisselt voor sojadrank, kokosmelk of andere plantaardige alternatieven, bespaart daarmee 16% uitstoot en bijna 10 liter water.

Besparing broeikasgasuitstoot (kg CO2-eq) Vlees door vleesvervangers 1 Zuivel door zuivelvervangers 2 Vlees en zuivel door plantaardige vlees- en zuivelvervangers 3
Bij 1 dag vervanging 1.4 0.9 2.2
Bij 7 dagen vervanging 10.1 6.2 15.4
Percentage besparing (%) 26.6 16.3 40.8
Besparing watergebruik (L) Vlees door vleesvervangers 1 Zuivel door zuivelvervangers 2 Vlees en zuivel door plantaardige vlees- en zuivelvervangers 3
Bij 1 dag vervanging 18.9 9.9 27.6
Bij 7 dagen vervanging 132.0 69.1 193.4
Percentage besparing (%) 12.1 6.3 17.7

1 Onder vleesvervangers verstaan wij vegetarische of veganistische burgers, eieren, peulvruchten of noten en zaden.
2
Onder zuivelvervangers verstaan wij plantaardige alternatieven voor zuivel zoals sojadrink, rijstdrank, amandeldrank, sojayoghurt, kokosmelk, waterijs etc.
3 Onder plantaardige vleesvervangers verstaan wij veganistische burgers, peulvruchten, noten en zaden.

Tabel 2. Besparing van broeikasgasuitstoot en watergebruik bij verschillende vervangers op 1 dag of op 7 dagen

Vleesvervangers op de campus

Het onderzoek van Heerschop en Van ’t Veer werd uitgevoerd in opdracht van de Stichting Nationale Week Zonder Vlees. De Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel vindt dit jaar plaats van 6 t/m 12 maart. In de restaurants en koffiebars op de Wageningen Campus wordt hier volop aandacht aan besteed. Zo is er in de restaurants in Impulse en Orion alleen een vegetarisch aanbod en worden er in Forum proeverijen georganiseerd met vegetarische producten. Hiermee onderstreept WUR het belang van gezonde, duurzame voeding op de campus.