Nieuws

Een open toekomst voor klimaatadaptatie

article_published_on_label
21 juli 2023

In het artikel 'Reclaiming open climate adaptation futures' gepubliceerd in Nature Climate Change, houden wetenschappers van Griffith University, Wageningen University & Research, University of Melbourne, het Pacific Theological College en Deltares een pleidooi om een open geest te houden over wat klimaatverandering betekent voor mensen die wonen in de gebieden die het meest te lijden hebben onder de opwarming van de aarde.

Ze vinden dat vooral plaatsen in het mondiale Zuiden te snel onbewoonbaar worden verklaard vanwege klimaatverandering en waarschuwen dat die zorgen vaak voortkomen uit de politieke overtuiging dat sommige plaatsen in de wereld meer waarde hebben dan andere. Ingrid Boas van Wageningen Universiteit & Research: "Dit vinden we problematisch omdat het voor sommige de mogelijkheden tot adaptatie afremt, terwijl het ze openhoudt voor anderen. Kleine eilandstaten worden bijvoorbeeld te gemakkelijk weggezet als verloren door de zeespiegelstijging. Ze worden gezien als passieve slachtoffers en als klimaatvluchtelingen, waardoor donoren huiverig zijn om in hun aanpassingsplannen te investeren. Dit maakt het bijna tot een self-fulfilling prophecy. Intussen zijn de eilandbewoners nog lang niet klaar om zich gewonnen te geven en maken plannen om hun leven en hun eilanden aan te passen. Het zou rechtvaardig zijn als deze eilandbewoners steun zouden krijgen, want landen in Australiƫ, de Verenigde Staten en Europa hebben in koloniale tijden van deze eilanden geprofiteerd en zijn medeverantwoordelijk voor het redden ervan in tijden van klimaatverandering."

In het artikel beweren de auteurs niet per se dat alle voorstellen om eilanden zoals Tuvalu te redden haalbaar zijn, maar ze suggereren wel dat deze voorstellen serieuze aandacht moeten krijgen en niet bij voorbaat terzijde geschoven moeten worden.