Nieuws

Een Vidi-beurs voor de vraag 'Hoe flexibel is fotosynthese?'

Gepubliceerd op
27 mei 2019

Emilie Wientjes heeft een Vidi-beurs ontvangen voor haar onderzoek naar de flexibiliteit van fotosynthese.

Bladgroenkorrels in planten gebruiken licht om suikers te maken. Echter, de hoeveelheid en kleur van licht dat op een blad valt, varieert sterk gedurende de dag.

"In mijn Vidi-onderzoek ga ik met geavanceerde technieken proberen te achterhalen hoe planten zich hieraan aanpassen. Hiervoor zal ik onder andere gebruik maken van de fluorescerende eigenschappen van chlorofyl dat het licht opvangt in de bladgroenkorrels" vertelt Emilie.

Het is fascinerend om te zien hoe geavanceerd de natuur in elkaar steekt!

Van licht naar fotosynthese

De energie uit licht is bedoeld om fotosynthese aan te drijven, maar een deel gaat altijd verloren als fluorescentie. "Hoe efficiënter een blad licht gebruikt hoe sneller de fluorescentie verdwijnt," zegt Emilie. "Met behulp van korte laser pulsen weten we precies wanneer het blad licht opvangt en kunnen we op een schaal van een paar miljoenste van miljoenste seconden zien hoe snel dit licht gebruikt wordt voor fotosynthese. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld de natuurlijke variaties in lichtopvangefficiëntie van verschillende plantsoorten vergelijken."

Deze kennis kan bijdragen aan het verbeteren van fotosynthese in gewassen. Optimalisatie van fotosynthese kan oplossingen bieden voor voedselzekerheid, hernieuwbare energie en CO2-reductie.