Nieuws

Eerste bijeenkomst adviesgroep

article_published_on_label
21 juli 2023

Vorige week besloot de Raad van Bestuur (RvB) dat er extra regels komen voor de partijen die willen samenwerken met WUR. De RvB heeft besloten dat er nieuwe criteria aan de bestaande worden toegevoegd om te beoordelen of de partner, en dus niet alleen het project, bijdraagt aan de noodzakelijke mondiale transities beschreven in ons Strategisch Plan. De RvB heeft een Adviesgroep gevraagd om dit najaar een beslissingskader op te leveren waarmee WUR kan oordelen over samenwerking met toekomstige partners, te beginnen met de fossiele industrie. Deze week kwam de Adviesgroep voor het eerst bijeen.

De Adviesgroep is een weerspiegeling van de vele verschillende visies op dit vraagstuk en staat onder leiding van Prof. Dr. Carolien Kroeze, leerstoelhouder Milieusysteemanalyse. Tijdens de eerste vergadering benadrukte de Adviesgroep het belang van een transparant proces, en besprak hoe deze transparantie zou kunnen worden vormgegeven. Een van de ideeën was om via de Adviesgroep Samenwerking met WUR-pagina regelmatig updates te delen met de WUR-gemeenschap.

De Adviesgroep besprak tevens hoe contact gelegd kan worden met collega’s die op dit moment te maken hebben met een moeilijke beslissing over het wel of niet samenwerken met een partner, zodat gekeken kan worden of de Adviesgroep bij dit proces ondersteuning kan bieden om zodoende kennis op te doen voor het ontwikkelen van een breder raamwerk.

De Adviesgroep besprak tevens de Taakopdracht waarin de taken beschreven staan waarmee de groep wordt belast. Op sommige punten leverde Rens Buchwaldt, aanspreekpunt vanuit de RvB, opheldering. De Adviesgroep was van mening dat extra deskundigheid op het gebied van milieubeleidsontwikkeling nodig is binnen de groep. Deze zal worden geleverd door Aarti Gupta, hoogleraar Mondiaal Milieubeleid, die aantreedt tot de groep.

Vergadering met de RvB

Na het RvB-besluit van vorige week was er de gelegenheid deel te nemen aan gesprekken met de RvB over het besluit. Daar kwamen in totaal zo’n 20 mensen op af, verdeeld over drie bijeenkomsten. In de eerste vergadering besprak de Adviesgroep input, ideeën, zorgen en suggesties die tijdens deze gesprekken naar voren waren gekomen. Je vindt ze hier:

De Adviesgroep komt volgende week opnieuw bijeen om een aantal praktische zaken te bespreken zoals samenwerken, hoe belanghebbenden betrokken kunnen worden en vergaderfrequentie.