Persbericht

Eerste online master-opleidingen in Life Sciences in september van start

Gepubliceerd op
6 mei 2015

In september starten de eerste twee online Master of Science-programma’s van Wageningen University: ‘Nutritional Epidemiology and Public Health’ en ‘Plant Breeding’. Studenten kunnen deze masterstudie vrijwel geheel buiten de universiteitscampus en parttime volgen. Van de eerste aanmelders zijn er al ongeveer 35 toegelaten. Zij mogen zich als MSc-student officieel inschrijven bij Wageningen University. Aanmelden kan nog tot eind juli.

Wageningen University biedt de MSc-opleidingen online aan om meer mensen in de gelegenheid te stellen om in Wageningen een masterdiploma te behalen, zegt Ulrike Wild, directeur Open en Online Learning van Wageningen UR. “Niet iedereen kan voor een opleiding twee jaar naar Wageningen komen, bijvoorbeeld vanwege werk of familie. Omdat het cursorisch programma twee jaar beslaat, is het goed te combineren met een baan.” Studenten die de online master volgen komen wel voor een bepaalde periode naar Wageningen Campus om noodzakelijke praktische vaardigheden op te doen, bijvoorbeeld in het lab, of ter voorbereiding op een afstudeervak. De verplichte stage en thesis zijn maatwerk. De studie kan in totaal tot vier jaar in beslag nemen.

E-learning

Voor de online masters zijn bestaande vakken en lesmateriaal aangepast, zegt Wild: “Iedere week krijgen studenten opdrachten en studiemateriaal zoals videoclips, e-learningmodules en online literatuur. Studenten en docenten werken daar samen aan: via het online platform worden vragen gesteld en discussies gevoerd, en krijgen studenten feedback op de opdrachten. Op die manier zijn de studenten intensief met de stof bezig, en de samenwerking motiveert.” Ook tentamens worden online afgelegd. Voor een eerlijke examinering worden tijdens het tentamen ter controle beeldopnames gemaakt van het computerscherm en de examinant.

Aanmeldingen

De twee opleidingen waar het afstandsonderwijs mee begint, zijn studies waar internationaal veel belangstelling voor is. Voor de MSc-studies hebben zich al ruim tachtig mensen gemeld. Van hen zijn inmiddels 36 studenten toegelaten, merendeels uit Afrika en Europa. Zij mogen zich nu officieel als student gaan inschrijven aan Wageningen University.

Aanmelding voor een van de twee online masters die in september starten staat nog tot eind juli open. Binnen Wageningen University wordt nog gekeken naar het online beschikbaar maken van andere masterstudies.