Op weg naar elf biologische gewasbeschermers

Nieuws

Op weg naar elf biologische gewasbeschermers

Gepubliceerd op
4 maart 2015

De Europese Unie zet de komende jaren sterk in op Integrated Pest Management als strategie om plagen te bestrijden met zo min mogelijk synthetische middelen. Binnen het project BIOCOMES zoeken private partijen daarom samen met verschillende onderzoeksinstituten naar elf concrete biologische producten. ‘Na één jaar liggen we met alle elf producten nog steeds op een succesvolle koers’, zegt de coördinator van BIOCOMES, dr. Jürgen Köhl van Wageningen UR.

Denken vanuit de markt

Het lijkt in eerste instantie misschien wel opvallend, beaamt Köhl: een consortium met onder andere academische onderzoekers, die de zoektocht naar een commercieel product als uitgangspunt nemen. ‘Maar eigenlijk start dit verhaal nóg een stap eerder’, zegt hij, ‘namelijk bij de vraag van de EU. Die heeft gekozen voor een geïntegreerde manier van plaagbestrijding, waar synthetische producten hooguit een laatste redmiddel zijn. Wat is er dan logischer dan enkele concrete biologische producten, waarvoor al bescheiden eerste stappen zijn gezet, verder te ontwikkelen?’

Samenwerking en cultuurverschillen

De kracht van BIOCOMES zit volgens Jürgen Köhl in het samenbrengen van partijen die tot nu toe niet per se gewend waren samen te werken. Behalve verschillende partijen uit de industrie zijn dat bijvoorbeeld onderzoeksinstellingen en veldproefbedrijven, en dan ook nog eens uit verschillende Europese culturen. Natuurlijk geeft dat de nodige uitdagingen op het gebied van communicatie en afstemming. Maar ik moet zeggen dat het eerste jaar wat dat betreft  veel positieve ontwikkelingen heeft laten zien. Wij merken dat juist die nauwe samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen heel waardevol is. Zo komt alle specifieke, voor de biologische productontwikkeling noodzakelijke expertise bij elkaar.