Nieuws

Energietransitie en verlaging binnentemperatuur WUR gebouwen

article_published_on_label
13 april 2022

Op dit moment zijn er een aantal ontwikkelingen op energiegebied die het energieverbruik en de energiekosten van WUR raken. Door de oorlog in Oekraïne is duidelijk geworden hoe afhankelijk we zijn van gas uit Rusland. Daarnaast is actie nodig om klimaatverandering tegen te gaan. De Rijksoverheid is een initiatief gestart op 2 april onder de naam ‘zet ook de knop om’ om zowel in overheidsgebouwen als in huishoudens de binnentemperatuur met twee graden te verlagen. Wat zijn de plannen van WUR op dit vlak en hoe wil WUR haar eigen energieverbruik verduurzamen en verminderen?

Houtskoolschets energietransitie WUR 2050 en uitvoeringsagenda

Met het afgesloten Klimaatakkoord en het aangekondigde Europese “Fit for55”-beleid en het regeerakkoord is de wet-en regelgeving op het gebied van het gebruik van aardgas, elektriciteit en CO2-uitstoot continu in beweging. Hiernaast groeit de urgentie om in actie te komen voor het tegengaan van klimaatverandering. Deze ontwikkelingen maken het voor WUR belangrijk en noodzakelijk hier invulling aan te geven en een ambitie te schetsen hoe zelf om te gaan met de energietransitie.

De houtskoolschets Energietransitie WUR 2050 geeft op hoofdlijnen weer hoe WUR de energietransitie van haar vastgoed wil realiseren en hierin een voorloper rol wil vervullen om daarmee de duurzaamste universiteit ter wereld te blijven. Gezien de onzekerheden over het toekomstige energielandschap is dit toekomstbeeld nog “in houtskool” geschetst. In de schets is een maatregelenpakket opgenomen dat dit jaar wordt uitgewerkt naar een uitvoeringsagenda voor de komende vijf jaar. Met daarin concrete activiteiten, kosten en planningen. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Verlagen binnentemperatuur WUR-gebouwen

Een voorbeeld van een maatregel uit de houtskoolschets waar WUR versneld mee aan de slag gaat is het optimaliseren van gebouwinstellingen. Zoals het verlagen van het energieverbruik door het aanpassen van de verwarming en koeling van gebouwen.

WUR heeft een grote gebouwportefeuille van meer dan 80 gebouwen, de installaties van deze gebouwen worden vaak automatisch aangestuurd. Op dit moment zoekt WUR uit wat er technisch nodig is om de gewenste wijzigingen door te voeren die leiden tot een geleidelijke structurele verlaging van de temperaturen, evenals de mogelijkheid om gebouwen in de ochtend later te verwarmen en in de avond eerder af te laten koelen. Het aanpassen is bijvoorbeeld voor kantoor- en onderwijsgebouwen eenvoudiger te realiseren dan voor laboratoria waar de temperaturen binnen bepaalde normen moeten blijven.