Nieuws

Enquête Grasvelden en Droogte: helpt u ons om inzicht te krijgen?

Gepubliceerd op
1 juni 2021

Het klimaat verandert en dat leidt onder andere tot meer droogte, met mogelijk grote gevolgen voor het gebruik van gras op sportvelden, golfbanen, evenemententerreinen en openbaar groen. Om inzicht te krijgen in de manier waarop greenkeepers of andere beheerders van grasvelden omgaan met droogte is een vragenlijst opgesteld. We stellen het zeer op prijs als u enkele minuten tijd wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. U maakt met het invullen kans op een exemplaar van het handboek Grasvelden.

In samenwerking met Plantum, de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, voert Wageningen University & Research onderzoek uit naar hoe we grasvelden in de toekomst weerbaar kunnen maken tegen droogte.

Als beheerder of greenkeeper kunt u ons helpen met het beantwoorden van enkele vragen over hoe u omgaat met droogte, nu en in de toekomst. Het invullen kost ongeveer tien minuten van uw tijd. Deelname is anoniem.

Indien u kans wilt maken op één van de vijf exemplaren van het handboek Grasvelden (een uitgebreid praktisch naslagwerk over aanleg, onderhoud en beheer van grasvelden), vragen wij u aan het einde van de enquête uw e-mail adres in te vullen.

De vragenlijst kan worden ingevuld tot 1 juli 2021.