Nieuws

ERC Advanced Grant voor Embodied Ecologies

article_published_on_label
26 april 2022

Het SSG Management en de leerstoelgroep Kennis, Technologie en Innovatie (KTI) van Wageningen University & Research feliciteren leerstoelhouder Anita Hardon met de toekenning van een ERC Advanced Grant voor haar multi-sited interdisciplinaire project: Embodied Ecologies: a collaborative inquiry into how people sense, know, and act to reduce chemical exposures in everyday urban life. Dit project is een vervolg op en uitbreiding van haar eerdere ERC Advanced Grant, Chemical Youth, waarin ze onderzoek deed naar de interactie tussen jongeren en chemicaliën.

Tijdens dat project kwam ze tot het inzicht dat er nader onderzoek nodig is naar de impact van de optelsom van chemische bloostelling via het milieu en via consumentenproducten, waarbij ze tevens opmerkte dat er een schrijnend gebrek aan regelgeving is. Embodied Ecologies is een baanbrekend en volkomen nieuw onderzoeksproject over belangrijke planetaire gezondheidsproblemen die tot nu toe steevast werden genegeerd en die dringend aandacht behoeven in de vorm van collaboratief en interdisciplinair onderzoek.

Achtergrond

De steeds snellere massaproductie van chemische middelen heeft geleid tot de introductie van 350.000 'nieuwe entiteiten' in het milieu, waarmee volgens een recent onderzoek van wetenschappelijke literatuur van Persson et al. (2022) de 'planetaire grens' voor wat betreft chemische vervuiling wordt overschreden. Dit betekent dat ecologische systemen blijvend worden verstoord en er grote gevolgen zullen zijn voor de menselijke gezondheid.

In ons dagelijks leven staan we bloot aan duizelingwekkende hoeveelheden chemicaliën - via de lucht die we inademen, het water dat we drinken, het voedsel dat we eten, de producten die we kopen, het werk dat we doen en de omgevingen waarin we ons bewegen. Hoewel deze blootstellingen en de gevolgen ervan voor onze gezondheid niet overal gelijk zijn, hebben de massa-geproduceerde chemische middelen die zijn verspreid in het milieu geleid tot een 'nagenoeg wereldwijde menselijke blootstelling'. Het probleem zit hem dus niet in bepaalde afzonderlijke toxische entiteiten en blootstellingspaden, maar in hoe we omgaan met cumulatieve toxiciteit in ons dagelijks leven.

Voor het merendeel van deze chemicaliën geldt dat er nog maar weinig bekend is over hun impact op de milieu- en menselijke gezondheid, laat staan over de effecten van overlappende, vermengde en cumulatieve blootstelling.

State of the art

Met dit collaboratieve project wil Hardon onderzoek doen naar het toenemende gebruik van chemische middelen die zich in ons lichaam ophopen. Embodied Ecologies bouwt voort op de groeiende sociaalwetenschappelijke kennis en probeert inzicht te krijgen in hoe mensen zich staande houden in een toxische wereld en hoe ze eventueel de schade kunnen beperken en paden voor herstel kunnen creëren.

De gehanteerde methode voor dit project bestaat uit het mobiliseren van fijnmazige etnografische en cartografische benaderingen om multiscalaire inzichten in cumulatieve toxiciteit te genereren. Theoretisch gezien integreert het project inzichten, waarbij het verbanden probeert te leggen tussen antropologie, politieke ecologie, milieugezondheid en experimentele governance om nieuwe raamwerken en concepten te ontwikkelen voor onderzoek naar hoe we onszelf staande houden in een blijvend vervuilde wereld.

Volgens Anita is een dergelijk interdisciplinair onderzoek nodig want, zo zegt ze: 'We weten niet wat de effecten van deze blootstellingen zijn, waardoor we geen causale verbanden kunnen leggen tussen blootstelling en gezondheidseffecten'. Embodied Ecologies wil daarom in kaart brengen via welke paden - zowel zichtbare als onzichtbare - mensen in hun dagelijks leven worden blootgesteld aan allerlei soorten chemicaliën en toxiciteit.