Nieuws

Essaybundel ‘De buik van de stad’ gepresenteerd tijdens Flevo Campus Live

Gepubliceerd op
6 december 2018

Vandaag, donderdag 6 december, verschijnt 'De buik van de stad', een essaybundel vol toekomstperspectieven op de relatie tussen stad, land en voedselproductie. Onder anderen Martin Scholten, Sigrid Wertheim-Heck en Ron Methorst droegen bij aan het boek, dat wordt ingeleid door Louise O. Fresco.

Flevo Campus Live

Het eerste exemplaar werd vandaag door samensteller Joris Lohman uitgereikt aan Jan-Nico Appelman, gedeputeerde van de provincie Flevoland. De overhandiging vond plaats tijdens Flevo Campus Live, een evenement waar tweehonderd jonge boeren, studenten en young professionals samenkwamen om na te denken over stedelijke voedselvraagstukken.

De toekomst van ons voedselsysteem

In 'De buik van de stad' onderzoeken acht auteurs in vier essays vragen rondom ons voedselsysteem. Het eerste essay bespreekt het toekomstperspectief van jonge boeren in een veranderend voedsellandschap en de verantwoordelijkheid die bij hen én andere experts ligt. Dit is tevens het centrale onderwerp tijdens Flevo Campus Live. De overige drie essays onderzoeken het voedselsysteem op verschillende niveaus: op wereldschaal, op regionale schaal, en op stedelijk niveau. Landschapspijn, verlies aan biodiversiteit, bodemdegradatie, ongezonde voeding - de negatieve bijeffecten van het efficiënte en goedkope voedselsysteem dat opgebouwd is na de Tweede Wereldoorlog zijn groter geworden dan de voordelen. Iedereen die zich ermee bezighoudt, weet: dat moet anders. Maar waar de urgentie en analyse gedeeld worden, lopen de meningen over hoe het dan wél moet sterk uiteen. 'De buik van de stad' bevraagt de denkbeelden en aannames van de lezer en biedt een genuanceerd maar gedurfd perspectief op de toekomst. Een must-read voor iedereen die zich afvraagt hoe de toekomst van ons voedselsysteem eruit kan zien.

Evenwicht vinden

Louise O. Fresco: “Het is de uitdaging van onze tijd om het evenwicht te vinden tussen lokaal en internationaal, tussen klein- en grootschalig, en alle schakeringen daartussen. Wat kan er gedaan worden om het verlangen naar lokaal voedsel te koesteren, en toch de stedelijke voedselvoorziening veilig te stellen? Daarover gaat deze bundel. Met de keuze voor kringlooplandbouw heeft de huidige minister van landbouw, Carola Schouten, alvast een mooie start gegeven voor de discussie.”

'De buik van de stad' is gepubliceerd op initiatief van Flevo Campus, een samenwerkingsverband tussen Aeres Hogeschool, het Amsterdam Institute for Metropolitan Solutions (AMS), gemeente Almere en provincie Flevoland. Het boek verschijnt bij uitgeverij Van Gennep en is vanaf 6 december overal verkrijgbaar.