Nieuws

Europees project CO-FRESH gestart

Gepubliceerd op
26 november 2020

Co-creatie van duurzame en concurrerende Europese waardeketens voor groente en fruit – inclusief eiwitrijke gewassen – is het doel van een nieuw Europees project dat begin oktober 2020 gestart is. CO-FRESH, gecoördineerd door CNTA (Spanje), brengt boeren, fabrikanten, wetenschappers en andere belanghebbenden in de waardeketen samen in de gedeelde ambitie om de time-to-market voor innovaties te verkorten.

CO-FRESH levert technieken, methodes en inzichten voor het (her)ontwerpen van de agrifood waardeketens – en ontwikkelt deze op het snijvlak van de technologische, sociale, organisatorische, bestuurlijke en institutionele benadering. Dit wordt toegepast op zeven pilotcases die verschillende ketens van verse groenten en fruit vertegenwoordigen, waaronder veldbonen. Daarnaast zullen modellen van collectief innovatief handelen, binnen en tussen organisaties, worden bestudeerd.

26 partners uit 10 landen

In totaal zijn er 26 partners betrokken bij het project uit tien verschillende landen in Europa. Het project heeft een looptijd van 42 maanden (oktober 2020 – april 2024) met een budget van €7.5 miljoen. 

Foodvalley NL

Shaping the future of food together. Foodvalley NL ontwikkelt en versterkt sinds 2004 het Foodvalley ecosysteem, een internationaal netwerk van organisaties die samenwerken aan de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Foodvalley NL, gevestigd in Nederland, is de onafhankelijke organisatie die belanghebbenden begeleidt bij de transitie door het geven van richting, het sturen van het proces en het genereren van inhoud en snelheid. Foodvalley NL werkt nauw samen met overheden,  internationaal, nationaal en regionaal – en gerenommeerde onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Wageningen Business Management & Organisation

De Wageningen Business Management & Organisation (BMO) leerstoelgroep is gespecialiseerd in wetenschappelijk onderzoek naar innovatie en ondernemerschap, de organisatie van agrifood ketens en de samenwerking tussen bedrijven. Binnen CO-FRESH zal BMO een literatuurstudie uitvoeren naar de succesfactoren achter innovatieve en duurzame agrifood ketens. Daarnaast zullen zij een kader creëren om de prestaties van de huidige agrifood ketens te onderzoeken en aanbevelingen te doen voor verbeteringen binnen de ketens. Het kader zal worden ingezet om meer dan 100 voorbeelden van innovatieve en duurzame landbouwketens te analyseren.

Pilot studie naar veldbonen

Foodvalley NL zal, in nauwe samenwerking met Wageningen BMO, één van de zeven pilotcases uitvoeren: de veldbonen waardeketen van veld tot verwerking naar vlees analoog eindproduct. Er zullen nieuwe businessmodellen worden verkend, ontworpen en geïmplementeerd, waardoor meer duurzame en innovatievere eiwitproducten van veldbonen mogelijk worden gemaakt.

Veldbonen hebben de potentie om een game-changer te worden op het gebied van plantaardige eiwitten. Ze kunnen lokaal in Europa worden geteeld, zijn niet genetisch gemodificeerd of allergeen vermeld, zijn stikstofbindend en hebben een hoog (26%) eiwitgehalte. Veldbonen worden momenteel niet op een schaal verbouwd die groot genoeg is om de voedingsindustrie te bevoorraden.

In de pilot gaan bedrijven en kennisinstellingen die deel uitmaken van het Foodvalley ecosysteem, actief in de gehele keten, samenwerken. Het project draagt bij aan het versterken van de eiwittransitie naar het toekomstig voedselsysteem, een van de speerpunten van Foodvalley NL.