Nieuws

Europese aandacht voor risico’s klimaatverandering

Gepubliceerd op
14 december 2017

De afgelopen decennia hebben in Europa zomerse hittegolven, droogtes en bosbranden plaatsgevonden. Vooral Zuid-Europa werd gekenmerkt door langdurige hoge temperaturen en weinig neerslag. Studies wijzen op toenemende risico's van winter- en herfststormen, met daaraan gerelateerde hagelbuien en stormvloeden. Wat locatie, frequentie en intensiteit van dergelijke stormen betreft zijn er grote onzekerheden.

In mondiale overeenkomsten zoals het VN Sendai raamwerk voor rampen- en risicoreductie en het Klimaatakkoord van Parijs wordt daarom veel aandacht besteed aan extreme weersgebeurtenissen en klimaatverandering.

De effecten van weer- en klimaatgerelateerde gevaren voor de economie, de volksgezondheid en ecosystemen worden versterkt door sociaaleconomische veranderingen en veranderingen in het milieu, zoals demografische ontwikkelingen, verandering van landgebruik en klimaatverandering. Het Europese beleid richt zich dan ook op inspanningen om het risico op rampen te verminderen en tegelijkertijd op aanpassing aan een veranderend klimaat.

In Europa is echter nog vaak gebrek aan coherentie tussen beleid en praktijk op deze twee terreinen. Informatiesystemen en financieringsmechanismen kunnen beter geïntegreerd worden. In het recente rapport ‘Climate change adaptation and disaster risk reduction in Europe’ besteedt het Europese Milieu Agentschap (EEA) aandacht aan deze problematiek. Rob Swart is een van de hoofdauteurs van dit rapport, waaraan ook Koen Kramer en Mart-Jan Schelhaas hebben bijgedragen.

“Het meenemen van klimaatverandering bij beleid dat gericht is op risico’s van extreme weersgebeurtenissen, zoals early warning systemen en rampenplanning, versterkt de aandacht voor preventie,” zegt Rob Swart. “Groene oplossingen helpen bij beide problemen. Het Nederlandse Deltaprogramma wordt overigens genoemd als een voorbeeld van hoe de twee beleidsterreinen wel goed kunnen worden samengebracht op nationale schaal.”

Lees het rapport ‘Climate change adaptation and disaster risk reduction in Europe’.