Nieuws

Europese onderzoekssamenwerkingen: werken aan de uitdagingen van vandaag en morgen

Published on
9 mei 2022

Recente Europese projecten waar WUR aan werkt of coördineert, zijn nu gebundeld in een e-magazine. De verhalen laten zien hoe waardevol Europese onderzoekssamenwerking is: voor WUR, voor Nederland en voor Europa op het gebied van klimaatverandering en behoud van biodiversiteit.

Europees onderzoek naar klimaatverandering en biodiversiteit

Ons klimaat verandert ingrijpend en de biodiversiteit staat onder druk. In de landbouw, in steden en op het platteland ontstaan enorme problemen met de waterkwaliteit en –hoeveelheid. En voldoende, veilig, duurzaam geproduceerd en betaalbaar voedsel voor iedereen blijft een uitdaging, zowel lokaal als wereldwijd.

In 5 hoofdstukken worden voorbeelden genoemd van Europese samenwerking op het gebied van Kringlooplandbouw, Klimaatneutrale landbouw- en voedselproductie, Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied, Digitale kennis verspreiden onder Europese boeren, Gezond en veilig voedsel, Duurzame en veilige oceanen en binnenwateren.

De verhalen zijn zeer toegankelijk geschreven en geïllustreerd met beeld en video.

Klik op het plaatje om het magazine te openen
Klik op het plaatje om het magazine te openen

Inhoud magazine Europese samenwerking in onderzoek:

In dit magazine, dat voortdurend wordt bijgewerkt, zijn de opbrengsten te vinden van de betrokkenheid van WUR bij Europese projecten en werkzaamheden: