Nieuws

Exotisch Aziatisch lieveheersbeestje heeft toch natuurlijke vijanden in Nederland

article_published_on_label
20 februari 2014

Anders dan aanvankelijk gevreesd blijkt het exotische Aziatisch lieveheersbeestje in ons land toch natuurlijke vijanden te kennen. De Wageningse onderzoekster Lidwien Raak-Van den Berg heeft dat met collega’s ontdekt. Deze natuurlijke vijanden blijken na enkele jaren, nadat het Aziatisch lieveheersbeestje voor het eerst werd aangetroffen, overgestapt te zijn van inheemse lieveheersbeestjes naar deze exoot. Het onderzoek van onderzoekers van Wageningen UR, samen met collega’s uit Tilburg en Harvard (VS), is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift BioControl.

Het Aziatische lieveheersbeestje (Harmonia axyridis) komt oorspronkelijk in Europa niet voor, maar is ingevoerd voor bestrijding van luizenplagen. Omdat het insect eerst geen natuurlijke vijanden had kon het zich behoorlijk snel verspreiden. H. axyridis vormt een bedreiging voor het inheemse lieveheersbeestje, maar kan ook problemen opleveren voor de fruitteelt  en veroorzaakt allergische reacties bij de mens.

Effect schimmels en nematoden op keverpopulaties

Aziatisch lieveheersbeestje aangetast door schimmels (foto: André de Kesel)
Aziatisch lieveheersbeestje aangetast door schimmels (foto: André de Kesel)

Bij haar onderzoek naar de historie van het Aziatische lieveheersbeestje sinds zijn intrede in Europa en hoe het zich hier succesvol heeft weten te vestigen, kwamen Lidwien Raak en haar collega’s op het spoor van een aantal natuurlijke vijanden. Die bleken enkele jaren later op te duiken. Het ging daarbij om schimmels, nematoden en, in mindere mate, om mijten. De onderzoekers vonden een hoge mate van schimmelinfectie bij het exotische lieveheersbeestje. Bovendien werden in bijna elke populatie nematoden (kleine aaltjes) aangetroffen.

De onderzoekers  kunnen in dit stadium nog niet aangeven welk effect schimmels en nematoden hebben op de keverpopulaties. Wel zijn er sterke aanwijzingen dat vrouwtjes die geïnfecteerd zijn met nematoden geen eitjes meer leggen. Lidwien Raak: “Misschien is het inzetten van nematoden een goede manier om de H. axyridis populatie wat te onderdrukken.”