Persbericht

Expeditie Jan Mayen en Spitsbergen: terugdringen drijvende vuilnisbelt

Gepubliceerd op
18 mei 2017

In het Arctisch gebied drijft veel (plastic) afval rond, wat schadelijk is voor milieu en dier in dit kwetsbare gebied. 20 mei a.s. vertrekken Eelco Leemans (expert Duurzaam gebruik van de zee) en Wouter Jan Strietman (Wageningen Economic Research) naar Jan Mayen en Spitsbergen om hoeveelheid en type afval op de stranden te onderzoeken en de herkomst te achterhalen. Dit is noodzakelijk om te komen tot strategieën om het afvalprobleem aan te pakken.

Plastic soep in de Arctische wateren

Er is veel aandacht voor de plastic soep. Zelfs de afgelegen arctische eilanden Jan Mayen en Spitsbergen hebben met dit probleem te maken, zo blijkt onder andere uit de jaarlijkse afval-opruimacties op de stranden. Recent internationaal onderzoek heeft aangetoond dat in ieder geval een deel van het plastic in de Arctische wateren afkomstig is uit Europa en Noord-Amerika. Er is echter nog weinig bekend over de specifieke bronnen van het afval op de stranden in het Arctische gebied.

Tijdens de expeditie analyseren de onderzoekers welk type afval er op de stranden ligt en wat daarvan de bronnen zijn. Op 10 juni zijn zij weer terug in Nederland en definiëren vervolgens met de betrokken partijen op basis van de bevindingen potentiele strategieën. Hiermee willen zij een bijdrage leveren aan het terugdringen van het afval in dit kwetsbare Arctische gebied.

Gedurende de reis en de periode daarna houden Leemans en Strietman een blog bij met hun ervaringen en de resultaten. Deze expeditie mogelijk gemaakt met ondersteuning van Oceanwide Expeditions en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De blogs zijn te vinden op het Wageningen University & Research blogplatform: https://weblog.wur.nl/kustzee/ en https://weblog.wur.eu/coastsea/.