Nieuws

Factsheets over positieve effecten van bomen en groen in de stad

article_published_on_label
5 oktober 2018

In vier factsheets en een bomenposter zijn de positieve effecten gebundeld van bomen en groen in de stad. De factsheets beschrijven de effecten op klimaat en temperatuur, op de waterhuishouding, op de luchtkwaliteit en op biodiversiteit. Op de poster met boomsoorten is per boom de positieve bijdrage van ruim 100 boomsoorten in kaart gebracht.


De factsheets kunnen gebruikt worden bij het maken van beslissingen over groen en voor de onderbouwing van beleid, maar ze bevatten ook praktische informatie voor het realiseren ervan. Daarnaast is een poster gemaakt met ruim 100 boomsoorten en hun eigenschappen, die helpt om de juiste soorten te kiezen voor de gewenste doelen.

Project Ecosysteemdiensten van boomkwekerijgewassen 

Deze factsheets zijn gemaakt voor het project ‘Ecosysteemdiensten van boomkwekerijgewassen; de baten van bomen en groen in de stad’ en zijn op 27 september 2018 gepresenteerd aan wethouder Richard de Mos van de gemeente Den Haag bij de aftrap voor het OOGST-fonds op de Vakbeurs Openbare Ruimte.

De factsheets en de boomsoortenposter zijn op te vragen in gedrukte vorm bij Jelle Hiemstra.