Nieuws

Factsheets over stabiele graslandproductie en penwortel van witte klaver

Gepubliceerd op
3 juli 2020

Een tweetal factsheets met onderzoeksresultaten vanuit de vorige PPS Ruwvoer en bodem (2016-2019) willen we graag onder de aandacht brengen, namelijk 1) Graslandproductie al jaren stabiel en 2) Belang van penwortel van witte klaver voor persistentie.

Graslandproductie al jaren stabiel

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw hebben we een stabiele opbrengst graslandproductie van gemiddeld 10,8 ton droge stof per ha. Toch is er sindsdien veel veranderd in het management van ons grasland. Een oogst van 10,8 ton droge stof per hectare grasland ligt zo’n 3,5 ton onder de theoretisch haalbare opbrengst. Ongeveer 1,5 ton daarvan is te wijten aan suboptimale stikstofbemesting. Er blijft een gat van twee ton over, waar nog ‘winst’ te behalen valt.

Meer informatie over de stabiele graslandproductie vindt u in deze factsheet.

Belang van penwortel van witte klaver voor persistentie

Witte klaver heeft de eerste zes tot 24 maanden een penwortel. Deze penwortel is belangrijk voor de water- en nutriëntenopname, maar ook voor opslag van suikers. Het afsterven van de penwortel heeft mogelijk een effect op de persistentie van witte klaver. Het verlengen van de levensduur van de penwortel zorgt er niet per definitie voor dat een witte klaverras betere resultaten behaalt. Toch is het wel duidelijk dat de aanwezigheid van de penwortel er in bepaalde fases in de ontwikkeling van de klaverplant voor zorgt dat het gewas beter de winter door komt.

Meer informatie over het belang van de penwortel van witte klaver voor persistentie leest u hier.