Nieuws

FAO en WUR vieren nieuwe samenwerking

Gepubliceerd op
12 april 2022

Tijdens een online evenement hebben de Verenigde Naties Voedsel en Landbouworganisatie (FAO) en Wageningen University & Research een Memorandum of Understanding (MoU) getekend waarin de partijen hun voornemen uitspreken in de toekomst samen te werken. De organisaties hebben een langdurige relatie van kennisuitwisseling, versterking van de wetenschap en innovaties ten behoeve van de transformatie van het agrifood systeem.

Het online evenement opende met een korte film over de nieuwe samenwerking tussen de twee organisaties. Hierna volgde een openingsrede door FAO Directeur-Generaal QU Dongyu: “Deze dynamische samenwerking biedt een unieke kans om onze gezamenlijke en verschillende kwaliteiten in te zetten om onze inspanningen voor de SDG’s (Sustainable Development Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties) te versnellen.”

Prof. Louise O. Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research, antwoordde dat WUR zich op de samenwerking verheugt. “WUR, met haar multilaterale focus, kijkt er naar uit samen te werken met de FAO binnen het gezamenlijke en inclusieve raakvlak waarbinnen wetenschappelijke kennis getoetst en gedeeld kan worden alvorens het wordt vertaald naar beleid en wetten en met de stakeholders gedeeld wordt.”

Ambassadeur Marcel Beukeboom, de Permanent Vertegenwoordiger van de FAO in Nederland en FAO Wetenschappelijk Hoofd Ismahane Elouafi, hielden ook een rede, gevolgd door twee technische sessies. Meer dan duizend gasten uit meer dan vijftig verschillende landen namen deel aan het evenement.

Memorandum of Understanding

Het doel van de nieuwe samenwerking is om kennis te delen en wetenschap, technologie en innovaties te versterken ten behoeve van de transformatie van agrifood systemen. In de gesloten overeenkomst zijn acht domeinen voor technische samenwerking beschreven:

  • Verbeteren agrifood economieën
  • Duurzame productie en gezondheid van vee
  • Impact van klimaatverandering, biodiversiteit en omgeving
  • Duurzame visserij en aquacultuur
  • Verbeteren voedselzekerheid en voeding
  • Versterken agrifood systemen en voedsel zekerheid
  • Duurzame bosbouw
  • Verbeterde samenwerking

De MoU is onderdeel van WUR’s meer-jaren strategie waarin samenwerking de hoofdrol speelt. De samenwerking met de FAO is een belangrijk onderdeel van het raakvlak tussen beleid en wetenschap, waar WUR hard aan werkt. Evidence-based beleid wordt niet alleen gerealiseerd door de vele contacten met regeringen, maar ook met andere organisaties zoals NGO’s, bedrijven en wetenschappelijke partners. Intergouvernementele organisaties zoals de FAO waarderen de wetenschappelijke informatie die WUR beschikbaar maakt en spelen een belangrijke rol in de link met andere belanghebbenden. In de woorden van Louise Fresco: “Ik ben er zeker van dat de collega’s bij de FAO en WUR de samenwerking zullen versterken en zullen bijdragen aan een betere wereld voor iedereen, waarin we samen antwoorden vinden en niemand achter blijft.”