Persbericht

Food-groepen Wageningen University bundelen krachten voor aanpak complexe problemen

Gepubliceerd op
6 juni 2014

De leerstoelgroepen van Wageningen University op het gebied van levensmiddelen starten een gezamenlijk onderzoeksprogramma om complexiteit in voedselproductie en voedselopname vanuit verschillende vakgebieden te kunnen benaderen. Het daartoe in het leven geroepen Food System Dynamics-onderzoeksprogramma schept inmiddels vijf posities voor jonge onderzoekers.

De samenwerking richt zich op de structuur van voedingsmiddelen en hun effect op de opname van voedingsstoffen in het menselijk lichaam. De projecten in het programma  zijn gecentreerd rond twee thema’s. In het thema Food production dynamics gaat het erom de efficiëntie in de voedselketen van landbouw tot industriële verwerking verder verhogen. Daarin worden nu nog veel reststromen en afval gecreëerd die beter benut kunnen worden. Het andere thema Food digestion dynamics legt een verbinding tussen voedsel- en voedingswetenschappen, waarbij de samenstelling en structuur van levensmiddelen bepalen hoe bij de voedselvertering in het lichaam voedingsstoffen worden vrijgemaakt en opgenomen.

Veilige, nieuwe en duurzame producten

Op die manier wil het omvangrijke onderzoekscluster complexe systemen aanpakken met een brede en degelijke wetenschappelijke basis. Dit moet leiden tot de ontwikkeling van nieuwe, veilige en duurzame producten en productieprocessen. Daaruit komen op termijn geschikte levensmiddelen voort die voldoen aan specifieke behoeften, terwijl tegelijk een voedselcircuit ontstaat dat veilig is en geen afval kent.

De Food Science Cluster bestaat uit de leerstoelgroepen Laboratory of Food Chemistry, Laboratory of Food Microbiology, Food Process Engineering Group, Food Quality and Design en Physics and Physical Chemistry of Foods.