Nieuws

Forse energiebesparingen dankzij WKO-ring op Wageningen Campus

article_published_on_label
26 oktober 2020

Wageningen University & Research (WUR) wil op Wageningen Campus optimaal gebruikmaken van warmte- en koudeopslag (WKO) in de bodem. Daarom is op dit moment een WKO-ringleiding in aanleg en vinden er aanpassingen in gebouwen plaats. Het zorgt voor flinke duurzaamheidswinst: de maatregelen leveren naar verwachting 95% reductie op van het aardgasverbruik voor de verwarming van gebouwen en 63% reductie van de gasgebonden CO2-uitstoot.

Op termijn worden alle cv-ketels zoveel mogelijk vervangen door warmtepompen. De aanleg van een WKO-ringleiding en de geplande aanpassingen in de gebouwen sluiten aan op het het klimaatakkoord van de VSNU voor 2030. Het past ook in de Energievisie 2030 van WUR, naast andere transitiemaatregelen zoals isolatie en ledverlichting. Het uiteindelijke doel is een volledig aardgasloze campus. Het hele aanlegproject moet in juli 2021 klaar zijn.

Waarom een WKO-ringleiding?

Het energietransitieplan van WUR gaat uit van twee pijlers: energie besparen en energie opwekken. Dat laatste doet WUR onder andere met zonnepanelen en windmolens. WKO is vooral het eerste. Het bespaart energie (aardgas en dus CO2-uitstoot) door overtollige warmte tijdelijk ondergronds op te slaan en weer op te pompen als het nodig is. En door koud water op te pompen voor de koeling van gebouwen en daarmee te besparen op de elektriciteitsrekening. Op deze manier zijn bijvoorbeeld Orion en Helix nu al bijna helemaal aardgasvrij. Voor beide stromen zijn aparte bronnen nodig. Die worden nu met elkaar gekoppeld via ringleidingen.

Klimaateisen verschillen per gebouw

Veel gebouwen op de campus maken al deels gebruik van WKO. De klimaateisen van gebouwen en gebruiksruimten verschillen onderling echter enorm. Denk aan een kas versus kantoor, of een laboratorium versus onderwijsgebouw. De warmte- en koelingsvraag is bovendien sterk afhankelijk van het weer.

Voor individuele gebouwen met eigen WKO-bronnen is het een grote uitdaging om de warmte- en koelingsvraag in evenwicht te houden. Een efficiënte oplossing is een ringleiding voor beide stromen, die alle gebouwen op de campus met elkaar verbindt. Via een WKO-ringleiding kunnen gebouwen efficiënter gebruikmaken van elkaars overschotten en tekorten.

Eerste boringen gestart

Bouwbedrijf Heijmans is inmiddels gestart met de werkzaamheden. Voor de WKO-ringleiding wordt de capaciteit van twaalf bestaande warme en koude bronnen vergroot. Daarnaast worden er zes nieuwe bronnen geboord. De ringleiding wordt aangelegd via horizontaal gestuurde boringen en zogenaamde ‘open ontgravingen’. Horizontaal gestuurd boren heeft als voordeel dat deze methode minimale impact heeft op de omgeving. De eerste warmtebron van maar liefst 90 meter diep is inmiddels een feit. In juli 2021 moet het gehele project klaar zijn.