Nieuws

Fruit 4.0 genomineerd voor ICT-prijs

Gepubliceerd op
18 juni 2018

Fruit 4.0 is genomineerd voor de Computable Awards 2018. Van de 27 voordrachten zijn uiteindelijk vijf projecten in de categorie 'mkb-project' genomineerd. Computable reikt 30 oktober a.s. voor de dertiende keer op rij de Computable Awards uit. Deze prijzen worden toegekend aan bedrijven, projecten en personen die zich in het afgelopen jaar nadrukkelijk hebben onderscheiden op ICT vlak. Fruit 4.0 is een samenwerking van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en bij de fruitteelt betrokken bedrijven, en Wageningen University & Research.

Het oordeel van de vakjury: "Door de samenwerking tussen verschillende partijen wordt het mogelijk dat relatief kleine bedrijven in de fruitteelt gebruik gaan maken van moderne technologie zoals kunstmatige intelligentie, big-data en sensortechnologie. Daarnaast worden de kosten laag gehouden door de inzet van standaard hardware, zoals een Kinect-camera voor het scannen van bloesem. En het feit dat dit project met inzet van hightech ICT tot duurzamere fruitproductie leidt, met minder gebruik van bestrijdingsmiddelen, maakt dit project een terechte genomineerde in de categorie ICT-project van het Jaar in het MKB".

Fruit 4.0

Het doel van het project Fruit 4.0 is het verhogen van kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie van de Nederlandse hardfruitketen door betere teelt- en managementinformatie. Binnen het project wordt gewerkt aan praktische en betaalbare technologische innovaties voor datagedreven fruitteelt. Zoals het monitoren van bloesem en vruchtontwikkeling in de boomgaard voor gerichtere vruchtdunning en betere oogstprognoses. Ook wordt binnen dit project bekeken hoe sorteerinformatie gekoppeld kan worden aan informatie over een perceel. Verbetering van datakoppeling wordt uitgewerkt in het projectonderdeel datamanagement voor bedrijf en keten. Het project wordt gefinancierd door de NFO, technologiebedrijven, ketenpartijen, fruitteeltadvies en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De projectleiding is in handen van Wageningen University & Research.

Stemmen voor de Computable Awards

Het ICT-vakblad Computable heeft vijf projecten in het mkb genomineerd voor de Computable Awards 2018. Het project Fruit 4.0 is één van die vijf projecten in de categorie ICT-project van het Jaar in het MKB. De voordrachten worden beoordeeld door vakexperts. Op 30 oktober wordt per categorie de winnaar aangewezen. De gemiddelde punten van de vakjury bepalen voor 50% welk project de uiteindelijke winnaar wordt. Publieksstemming bepaalt de andere 50%. Vanaf 5 juli kan er gestemd worden.