Nieuws

Functionele biodiversiteit met bodemschimmels tegen plagen in kassen

Gepubliceerd op
17 januari 2019

In de natuur komen allerlei natuurlijke vijanden en antagonisten voor die ziekten en plagen onderdrukken. Door op de juiste manier deze biodiversiteit te stimuleren en in stand te houden kan de weerbaarheid van teeltsystemen worden verhoogd. Dat is het doel van het Europees project Greenresilient. Binnen Greenresilient onderzoekt Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw onder meer welke entomopathogene schimmels de weerbaarheid van planten tegen bovengrondse plagen kunnen verhogen.

Er is een sterke behoefte aan nieuwe teeltsystemen met een verhoogde weerbaarheid. Daarbij kan gedacht worden aan de integratie van mengteelten, gewasrotaties, groenbemesters, composten, biologische meststoffen, gereduceerde grondbewerking en bloemranden. Veel van deze technieken zijn sterk ontwikkeld in buitenteelten, maar worden nog maar beperkt toegepast in biologische kasteelten.

Daarom startte onlangs het CORE Organic Cofund transnational project Greenresilient. Doel van dit project - dat drie jaar duurt - is biologische teeltsystemen voor kassen te ontwerpen en demonstreren. Het project bestaat uit twaalf partners uit acht Europese landen en loopt van 2018-2021 (zie www.greenresilient.net).

Binnen het project worden op vijf locaties (drie in het Mediterrane gebied en twee in Noord-Europa) nieuwe innovatieve teeltsystemen vergeleken met standaard teeltsystemen. Onderzoek in deze teeltsystemen richt zich op oogstopbrengsten, beschikbaarheid van nutriënten, bodemvruchtbaarheid, bodemweerbaarheid, en functionele biodiversiteit.

De Universiteit van Amsterdam  en Wageningen University & Research zijn verantwoordelijk voor het onderzoek naar effecten van teeltsystemen op plaagbestrijding. Daarbij wordt onder meer onderzocht hoe de microbiële diversiteit in de bodem via de plant effect kan hebben op bovengrondse plagen. Tegelijkertijd zullen Zweedse onderzoekers microbiële gemeenschappen in de bodem koppelen aan ziektewerendheid in de bodem.

Wageningen University & Research heeft inmiddels van de vijf locaties met biologische kasteelten in Europa grond verzameld en succesvol diverse isolaten entomopathogene schimmels geïsoleerd (zie foto). Veel van deze schimmels zijn ook endofytisch en kunnen in de plant groeien, waarbij ze door het afscheiden van metabolieten of het induceren van resistentie ook effect kunnen hebben op bovengrondse plagen.

Komende maanden worden de geïsoleerde schimmels getest op hun werking als endofyt tegen tabakswittevlieg, Bemisia tabaci en de tomatenmineermot, Tuta absoluta in tomaat. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de rol van deze schimmels bij plaagweerbaarheid en om manieren te vinden om de aanwezigheid van deze nuttige schimmels te bevorderen.