Nieuws

Gedragsexpertise de sleutel tot effectief leefstijlbeleid

Gepubliceerd op
14 juli 2022

Het belang van een gezonde leefstijl wordt structureel onderbelicht, de coronapandemie maakte dat pijnlijk duidelijk. Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor de expertise van gedragsverandering bij een van de grootste maatschappelijke uitdagingen: mensen aanzetten tot een gezonde leefstijl en preventie, juist in tijden van Covid.

Al was het maar omdat tijdens de crisis ook weer bleek dat mensen informeren of adviseren niet voldoende is als het gaat om effectief beleid. Immers, verandering in leefstijl is gedragsverandering. Daarom roepen twaalf gerenommeerde gedragsexperts op tot actie: ‘zet primair gedragsexpertise in bij de ontwikkeling en implementatie van interventies en beleid op het gebied van leefstijl. Alleen dan halen we ons doel van een duurzaam gezonder Nederland.’

Gedragswetenschappelijke expertise

Tot dusver wordt gedragswetenschappelijke expertise beperkt benut om de zorg inclusief, betaalbaar en draaiende te houden. Beleidsmaatregelen en interventies worden ingevoerd zonder gedragswetenschappelijke kennis en boeten daarmee in aan effectiviteit. Veel programma’s of maatregelen slaan zo de plank mis. In de position paper: ‘Gedragsexpertise is de sleutel tot effectief leefstijlbeleid’, die door veel vooraanstaande organisaties en experts wordt onderschreven, maken gedragsexperts duidelijk dat het essentieel is de rol van gedrag een onmisbaar onderdeel te maken van preventie en zorg.

Een van de 12 gedragsexperts die meeschreef is Emely de Vet, hoogleraar Consumptie en Gezonde Leefstijl aan de WUR: “Leefstijl is gedrag en als we een gezondere leefstijl willen stimuleren, zullen we eerst moeten begrijpen waarom mensen een ongezonde leefstijl hebben en wat nodig is voor blijvende leefstijlverandering. Die gedragsinzichten zijn cruciaal voor effectiever leefstijlbeleid en interventies. Vanuit de gedragswetenschappen is er al zoveel kennis. Juist nu het huidige zorgsysteem aan alle kanten kraakt en de nadruk op preventie groter komt, moeten we die gedragsexpertise benutten.”

Gebruikmaken van momentum

Laten we gebruikmaken van het momentum en de gedragswetenschappelijke kennis die er in Nederland is voor preventie benutten. De coronacrisis heeft laten zien dat gedragsverandering essentieel is. Gedragswetenschappers weten hoe gedragsverandering effectief kan worden ondersteund en daarmee kan een gezonder en vitaler Nederland voor iedereen worden bewerkstelligd, maar dan is het wel essentieel dat gedragsexpertise veel beter wordt ingezet in beleids- en interventieontwikkeling.