Persbericht

Gelderse samenwerking op gebied van voeding en cognitie

Gepubliceerd op
20 december 2016

Radboud Universiteit en Wageningen University & Research gaan samenwerken op het gebied van voeding en cognitie. De twee Gelderse kennisinstellingen ontwikkelen een onderzoeksprogramma, dat moet leiden tot toepasbare innovaties op het gebied van gezondheid, leefstijl en sociale omgeving. Met de overeenkomst – ondertekend door voorzitters Louise Fresco en Gerard Meijer - leggen de twee kennisinstellingen ook een directe band tussen Food Valley (Wageningen) en de Health Valley (Nijmegen).

Voeding, de hersenen en cognitie (denkvermogen) beïnvloeden elkaar wederzijds. Onze bewuste en onbewuste voedselkeuze heeft effect op zowel de darmen met miljarden bacteriën als op de cognitieve prestaties - het vermogen om kennis op te doen, te onthouden en toe te passen.
De nutriënten in het voedsel leveren de noodzakelijk bouwstoffen voor een gezonde ontwikkeling en functioneren van het brein. Maar veel kennis over de wederzijdse beïnvloeding ontbreekt; ons kennisniveau van neuropsychiatrische ziekten, zoals autisme, ADHD of depressie en dementie, is beperkt. Anderzijds sturen de hersenen ons eetgedrag met veelal onbewuste emotionele, sociale of gedragspatronen, waardoor veel mensen teveel eten, met gevolgen als obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten. Ook dit mechanisme is nog niet helder.

Om deze problematiek van alle zijden te benaderen zullen onderzoekers van het Dondersinstituut van de Radboud Universiteit gaan samenwerken met Wageningse wetenschappers vanuit de sectie Humane voeding, maar ook van disciplines als sociale wetenschappen en dierwetenschappen. Het onderzoek zal worden geleid door prof.dr. Peter Hagoort van Nijmegen en prof.dr. Kees de Graaf van Wageningen. De onderzoeksleiders van beide instellingen hebben de inhoudelijke prioriteiten van het onderzoek gedefinieerd en de eerste contacten met partners uit de maatschappij zoals zorgverzekeraars en bedrijfsleven vastgelegd. Extra gelden voor het onderzoek zullen worden aangevraagd bij de nationale overheid, de provincie, Topsectoren en andere wetenschapsorganisaties op nationaal en Europees niveau.

Gelderland

Het Donders-instituut van de Radboud Universiteit is wereldwijd beroemd om zijn onderzoek van het brein. Wageningen University & Research is topspeler op het gebied van voeding. Door de samenwerking krijgt de kennisontwikkeling ook op provinciaal niveau verder profiel.
Niet eerder is er op deze schaal een overeenkomst tussen de twee Gelderse universiteiten getekend. Het onderzoek zal dan ook ten dele met Gelderse partners en inwoners tot stand komen.