Nieuws

Geslaagd Seminar Robotica in Agri-Food

Gepubliceerd op
4 april 2022

Na twee jaar afwezigheid bruist het weer op de campus. Zo’n 25 deelnemers uit de agrifood-tech-sector hebben zich in Phenomea Plaza verzameld voor het Robotics-seminar van Wageningen Academy en Agro Food Robotics. Op 17 maart jl. vond het Robotica-seminar plaats, georganiseerd door Wageningen Academy onder leiding van Astrid Kühlkamp in samenwerking met Agro Food Robotics. Wageningen Academy verzorgt cursussen en trainingen in de expertisegebieden van de WUR voor professionals.

Een gedegen datastrategie

De ochtend wordt afgetrapt door Rutger Vlek (Wageningen Food & Biobased Research) via video. Hij maakt de groep wegwijs in AI en bespreekt verschillende AI technieken en toepassingen. Welke AI-techniek of -toepassing het beste is, hangt af van de aard van het probleem. Zorg dus dat dat je weet wat je wilt bereiken met AI en ‘zoek’ er vervolgens de juiste oplossing bij. Rutger zoomt in op één toepassing, machine learning, en legt uit hoe een algoritme leert inclusief de randvoorwaarden die dit tot een succes maken: met alleen de (juiste) data ben je er nog niet, een gedegen datastrategie brengt zinvolle data uit verschillende bronnen en formaten samen, bovendien is minstens zo belangrijk kennis over data en achtergrondkennis zodat je die kennis in voor algoritmes begrijpelijke vorm kunt vastleggen.

Als we data niet slim en respectvol met elkaar gaan delen, wordt robotisering, maar ook verduurzaming, heel erg lastig

De veranderende markt vraagt om vergaande operationele flexibiliteit

Erik Pekkeriet (programmamanager Agro Food Robotics) beschrijft de veranderende markt die de komende jaren alleen nog maar meer operationele flexibiliteit zal vragen: verschillende verpakkingen, variatie in product(concepten), het tegengaan van voedselverspilling en de steeds verdere inmenging van de consument. Er zijn genoeg uitdagingen en knelpunten in agri-food. Het vergt anders denken over je logistieke processen. “We moeten leren van de prestaties van mensen en die prestaties analyseren om het vervolgens in te kunnen zetten door robots. Er zijn straks onvoldoende mensen in de agri-food-sector aanwezig, dus automatisering van verschillende complexe handling- en processingwerkzaamheden is onontkoombaar om te voldoen aan de operationele flexibiliteit die straks nodig is,” zegt Erik.

Technologie integreren om innovatie te versnellen

Ook Bram de Vrught van QING Groep benadrukt in zijn presentatie de noodzaak om in agri-food innovatie te versnellen door technologie te integreren. Hij beschrijft de sleuteltechnologieën data, AI, digital twins en geavanceerde automatisering. Wil je automatiseren? Wees je bewust wat het probleem is dat je wilt oplossen. Aan de basis staat wederom dataverzameling, waar de meeste bedrijven nog niet mee gestart zijn. Dit is een proces dat tijd gaat kosten, maar je moet er wel mee beginnen. Bram pleit ervoor om bij de berekening van de investering niet alleen te kijken naar de hoge(re) instapkosten, maar zeker ook naar de toegevoegde waarde van geautomatiseerde processen: zo wordt de rekensom al heel anders en geeft veel meer incentive om sneller te innoveren.

Tussen de lezingen door strekt de groep de benen tijdens een rondleiding door de robotica-labs op de campus. Onder andere een demonstratie van het gloednieuwe All-in-One Spectral Cabinet voor non-destructieve kwaliteitsmetingen en de High Speed 3D-scanner staan op het programma. Hierna wordt er bijgepraat over de indrukken van de ochtend onder genot van een lunch in het zonovergoten restaurant van Impulse.

Cobots in de bakkerij

Jan Willem Addink van Olmia Robotics vervolgt het seminar met plug-and-play cobots in de agri-food. Cobots zijn interessant vanwege o.a. snellere terugverdientijd, betere veiligheid en hogere flexibiliteit dan industriële robots. Hij geeft een voorbeeld van het gebruik van cobots in bakkerijen, waar één cobot-arm verschillende handelingen kan overnemen: de handling van de bakplaten (waar de bakkers niet mee bezig willen zijn), watersnijden en palletiseren.

Betere leermodellen in agri-food

Paul Goethals (Agro Food Robotics) zoomt in op slimme besluitvorming in agri-food-processen. Van meten naar weten (op o.a. kwaliteitsbepaling, klassifcering, en sortering) is belangrijk voor zowel teelt, processing, logistiek als de handel en de consument. Hij laat een reeks ontwikkelingen van WUR zien waar een hoop ontwikkeling zit, zoals niet-destructieve meetmethoden met behulp van computer vision, en fenotypering. Een aandachtspunt is de biologische variatie van producten, een grote uitdaging in agri-food: er wordt gewerkt aan leermodellen die dit beter kunnen afdekken (batch, cultivar, locatie, seizoen).

Toegevoegde waarde technologie

In het voedselsysteem van de toekomst is technologie voor voedselproductie een goede rentmeester van het hele aardse ecosysteem. Marcel van Haren (FME) herinnert de deelnemers eraan dat er al veel mogelijk is op technologisch gebied: kijk wat je nu al kunt toepassen. Blijf daarbij scherp op de toegevoegde waarde: is die er niet? Ga op dat punt dan ook geen technologie aan je proces toevoegen. En we hadden het al eerder over goede data, een basisvoorwaarde voor robotisering. Data is het nieuwe goud en men is daarom huiverig het te delen, zo beamen ook een paar deelnemers aan dit seminar. Maar, is de boodschap van Marcel, als we niet slim en respectvol data gaan delen, dan wordt robotisering en ook verduurzaming heel erg lastig.

Deelnemen aan het volgende seminar Robotica in agri-food van Wageningen Academy? We houden je op deze pagina op de hoogte.