Nieuws

Gezamenlijk lectoraat NIOO en Aeres ijvert voor meer insecten en minder plagen

Gepubliceerd op
15 december 2020

De biodiversiteit van insecten holt achteruit in Nederland. Tegelijkertijd zorgen plaaginsecten als de eikenprocessierups en de buxusmot voor problemen. Beide problemen vragen om oplossingen. En daar is weer kennis voor nodig. Twee campusbewoners, Aeres Hogeschool Wageningen en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), willen samen twee vliegen in één klap slaan.

Sinds mei van dit jaar is Jetske de Boer als lector verbonden aan Aeres Hogeschool Wageningen én het NIOO. In het lectoraat Ecologisch Wijs: Insecten & Maatschappij werkt zij samen met bedrijven en natuurorganisaties aan ecologische oplossingen om de biodiversiteit van insecten in Nederland te herstellen en de overlast van plaaginsecten te beperken. In een artikel op de website van Aeres Hogeschool Wageningen licht zij het idee achter het lectoraat toe: “Door de biodiversiteit te bevorderen, krijgen plaaginsecten minder kans. En door ecologische beheersing van plaaginsecten kan biodiversiteit juist toenemen”, vat zij samen.

Onderzoek verrijkt onderwijs

De ecologische oplossingen waaraan in het lectoraat wordt gewerkt, krijgen dankzij het gedeelde lectoraat een stevige verankering in het onderwijs van Aeres Hogeschool Wageningen en het groen (v)mbo, zo is het idee. In het artikel op aereshogeschool.nl legt De Boer uit dat het NIOO enerzijds systematisch onderzoek doet naar natuurlijke vijanden van plaaginsecten – vogels, insecten en micro-organismen. Daarnaast onderzoekt het instituut hoe met vegetatiebeheer soortenrijkdom onder insecten een impuls kan krijgen. Met de opgedane kennis wordt het onderwijs verrijkt en leidt Aeres Hogeschool Wageningen ‘ecologisch intelligente professionals’ op.

Lees het volledige artikel over het nieuwe lectoraat op aereshogeschool.nl.