Nieuws

Gezonde bestanden haring, schol, tong en kabeljauw in Noordzee

Gepubliceerd op
30 juni 2017

De belangrijkste visbestanden voor de Nederlandse visserij in de Noordzee staan er goed voor, aldus de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES). Dit komt vooral door de aanhoudend lage visserijdruk op de Noordzee. De Europese Raad van Visserijministers stelt eind 2017 de nieuwe vangstquota vast voor 2018. Het advies van ICES speelt daarbij een belangrijke rol.

Onderzoekers van Wageningen Marine Research presenteerden op 30 juni de visserijadviezen van ICES voor de belangrijkste soorten voor de Nederlandse sector aan het ministerie van Economische Zaken, de visserijsector en maatschappelijke organisaties. ICES maakt elk jaar een schatting van de bestanden en de hoogte van de visserijdruk en geeft daarna advies over hoeveel er zou mogen worden gevangen om de doelen van het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid te halen. Het Europese beleid heeft als doel om de visserijdruk zo te reguleren dat de maximaal duurzame oogst (MSY, ‘Maximum Sustainable Yield’) wordt behaald. Dit is de visserijdruk die leidt tot de hoogst mogelijke oogst van een visbestand op de lange termijn.

Haringbestand Noordzee blijft gezond

Het bestand Noordzeeharing staat er nog steeds goed voor met een geschatte omvang van 2 178 180 miljoen ton volwassen haring. De visserijdruk is laag en ligt al sinds 1996 onder het MSY-streefniveau. De Europese Unie en Noorwegen hebben een gezamenlijk beheerplan voor haring. Dit vormt de basis voor het ICES-advies. Voor 2018 betekent dit een vangstadvies voor haring van 517.891 ton, waarvan 491.355 ton voor menselijke consumptie.

Bestand Noordzeetong groeit

De stand van volwassen Noordzeetong bevindt zich de laatste jaren boven het veilige niveau. Begin 2017 werd de volwassen tongstand geschat op 67.961 ton. De visserijdruk op het tongbestand in de Noordzee is sterk afgenomen, maar ligt nog iets boven het MSY-streefniveau. Voor Noordzee tong is er een meerjarig beheerplan. Op basis van dit plan adviseert ICES dat vissers in 2017 maximaal 14.017 ton maatse tong mogen opvissen.

Scholbestand onverminderd hoog

Het bestand volwassen schol in de Noordzee en het Skagerrak blijft doorgroeien en bevindt zich ruim boven de veilige biologische grenzen. Naar schatting zwemt er dit jaar 936.773 ton volwassen schol in de Noordzee en het Skagerrak. Dit is de grootste hoeveelheid schol die is gemeten sinds de start van de bestandschatting in 1957. Dit komt vooral omdat de visserijdruk fors is afgenomen. De schol wordt al vijf jaar op het MSY-streefniveau voor de visserijdruk bevist. ICES adviseert op basis van de MSY-benadering dat vissers in 2017 maximaal 94.866 ton maatse schol mogen vangen. Dit is een verlaging van het visserijadvies ten opzichte van de vangstmogelijkheden voor dit jaar. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat voor 2017 het Europese scholquotum hoger is vastgesteld dan werd geadviseerd, de aanwas van jonge schol de laatste jaren minder is en de visserijdruk de afgelopen jaren iets hoger was. Hoewel ICES adviseert om de vangstmogelijkheden te verlagen, ligt de geadviseerde hoeveelheid wel boven de vangsten van maatse vis die de visserij de laatste drie jaar aan wal heeft gebracht.

Kabeljauwstand bereikt gezond niveau

De Noordzee kabeljauwstand bereikte in 2006 een historisch dieptepunt. Ondanks forse beperkingen aan de visserij verliep het herstel van de kabeljauwstand traag. Het bestand wordt dit jaar voor het eerst als gezond beoordeeld en werd begin 2017 geschat op 167.711 ton volwassen kabeljauw. Hoewel de visserijdruk is afgenomen, ligt deze nog steeds hoger dan het MSY-streefniveau. De groei van het bestand wordt bemoeilijkt door de aanhoudende lage aanwas van jonge kabeljauw. Het lijkt er op dat voor het eerst sinds het begin van deze eeuw weer een sterkere jaarklasse aankomt, die het bestand in de toekomst verder zal laten groeien. Bij een visserijdruk op MSY-niveau luidt het advies van ICES dat de visserijen in de Noordzee, de Westelijke Skagerrak en in het Kanaal samen in 2018 maximaal 41.309 ton maatse kabeljauw mogen vangen.

Tabel: Ontwikkelingen bestanden en visserijdruk, totaal toegestane vangsten 2017 en ICES-advies voor 2018 (in ton) voor vissoorten die belangrijk zijn voor Nederlandse visserij.

**Percentage t.o.v. het advies voor de totale vangst (i.v.m. aanlandplicht), waarbij voor haring ondermaatse vangst verwaarloosbaar is.
**Percentage t.o.v. het advies voor de totale vangst (i.v.m. aanlandplicht), waarbij voor haring ondermaatse vangst verwaarloosbaar is.

Vaststellen vangstquota

ICES geeft de adviezen in juni zodat de Europese Commissie en de Raad van Visserijministers van de Europese lidstaten zo vroeg mogelijk kunnen starten met het voorbereiden van de besluitvorming over de vangstmogelijkheden voor 2018. De Europese Commissie bespreekt de adviezen met de visserijsector en maatschappelijke organisaties. In december maakt de Europese Commissie voor een aantal gezamenlijk beheerde bestanden vangstafspraken met Noorwegen. Aan het eind van het jaar stelt de Raad van Visserijministers de toegestane vangsten voor 2018 vast.