Nieuws

Grasland woelen is noodoplossing

Published on
1 september 2022

Bodemverdichting is een vijand van goede opbrengsten. Dat is op te heffen, maar toch geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Goed gras is fundamenteel voor een gezonde kostprijs. De stijgende krachtvoerkosten benadrukken hoe belangrijk het is dat het gras van het land een betere kwaliteit moet hebben.

In de publiek-private samenwerking (PPS) Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw onderzochten Herman de Boer, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research, en Nick van Eekeren, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, de uitwerking van het woelen tot 30 centimeter op verschillende gronden. Zware klei, zwaar verdichte zavelgrond en gematigd verdichte zandgrond zijn op 30 centimeter diepte gewoeld. Vervolgens is 2,5 jaar lang gekeken naar de effecten van die bewerking.

Onlangs publiceerde Boerderij/Misset hierover het artikel ‘Grasland woelen is noodoplossing’. De auteur hiervan is Jacco van Erkelens en de foto's zijn gemaakt door Pentalux Photography & Video.

Lees de publicatie