Nieuws

Green Challenges - de sprong naar duurzame glastuinbouw

Gepubliceerd op
15 februari 2016

De glastuinbouwsector heeft de ambitie de meest duurzame tuinbouwsector ter wereld te worden. De sector streeft daarbij naar een vrijwel emissie- en residuvrije productie met een sterk verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Een van de grootste uitdagingen hierbij is te komen tot een geïntegreerde aanpak van onder- en bovengrondse ziekten en plagen in robuuste teeltsystemen. Om dit te bereiken is onlangs de PPS Green Challenges van start gegaan.

Eerste stap in dit project is het met elkaar bedenken van potentiële systeemsprongen. Om die reden organiseerden LTO Glaskracht Nederland en Wageningen UR Glastuinbouw op 21 januari jl. een workshop. De workshop richtte zich op het bedenken en benoemen van de meest perspectiefvolle stappen om te komen tot een duurzame productie van glasgroenten, snijbloemen en potplanten. Ter inspiratie waren een aantal spraakmakende inleiders gevraagd om hun ideeën te delen. Hoe wordt bijvoorbeeld het beleid van Ahold bepaald en welke toegevoegde waarde kan de glastuinbouw hieraan leveren ? Hoe kunnen we slim gebruik maken van natuurlijk aanwezige factoren? Zaken die steeds meer de richting van de geïntegreerde glastuinbouw bepalen. Op basis van de discussie werd een selectie gemaakt van de systeemsprongen die in de PPS Green Challenges in samenwerking met bedrijfsleven verder worden uitgewerkt.

Green Challenges is een samenwerking van Wageningen UR Glastuinbouw met LTO Glaskracht Nederland, en bedrijfsleven, gefinancierd door Topsector T&U en Productschap Tuinbouw.