Nieuws

‘Grip op eigen fokkerij’ blijkt zeer gewaardeerd onderwerp op CGN-thema-avond

article_published_on_label
15 december 2022

In de serie ‘Fokken met verstand’ is op donderdag 3 november een vierde webinar georganiseerd. Kennis en (praktische) informatie over fokkerij bleek met meer dan 200 deelnemers wederom een relevant en gewaardeerd thema.

Geïnteresseerde bestuursleden van rasorganisaties, stamboeken en foktechnische commissies waren samen met fokkers, houders en liefhebbers van de Nederlandse landbouwhuisdierrassen uitgenodigd om deel te nemen aan de thema-avond ‘Grip op eigen fokkerij’. Na vorige edities, die vanwege corona vanuit huis waren georganiseerd, was het deze keer eindelijk mogelijk voor het CGN-team om live aanwezig te zijn. Dit gaf nieuwe energie aan de vragenronde die volgde op elke presentatie. De presentaties waren vooraf opgenomen, om zeker te weten dat het goed te verstaan was en in goede kwaliteit beschikbaar zouden komen na afloop van de thema-avond. Alle presentaties zijn hieronder te vinden. De vragen die tijdens de thema-avond zijn gesteld en de vragen die vooraf zijn ingediend zijn beantwoord en gebundeld in het ‘Vraag-en-Antwoord document’.

Fokprogramma

Jan ten Napel startte de avond met het uiteenzetten hoe je een fokprogramma gestructureerd op kunt zetten. Wat is er van belang bij het opstellen van een duurzaam fokprogramma, welke selectiecriteria zijn passend en hoe wordt de voorgang bewaakt? Vooral deze laatste stap, de evaluatie, is een belangrijk onderdeel en niet voor elke organisatie altijd even scherp.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Fokdoel

Een fokprogramma start met het opstellen van een fokdoel, maar hoe wordt het juiste fokdoel opgesteld voor kleine raspopulaties? En werkt het beperkend of juist ondersteunend aan de individuele doelen van een fokker? Gerbrich Bonekamp presenteerde de drie stappen waarin een fokdoel wordt opgesteld en aan welke criteria een fokdoel zouden moeten voldoen. En vooral dat dit geen beperkingen op moet leveren, maar juist richting schept voor een (gezamenlijk) doel voor ras, populatie of eigen veestapel.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Registratie

De hoofdboodschap van Mira Schoon was dat een betrouwbare dierregistratie essentieel is voor de fokkerij en het uitvoeren van fokprogramma’s, niet alleen voor de populatie of het ras, maar ook voor eigen dieren. Zonder informatie over afstamming en functioneren, is het niet alleen moeilijk de juiste dieren te selecteren om mee te gaan fokken. Registratie is ook cruciaal om inteelt te voor komen en een gezonde populatie te behouden.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Omgaan met erfelijke gebreken

Jack Windig heeft de avond afgesloten met een presentatie over het omgaan met erfelijke gebreken in een (kleine) populatie. Alle dieren zijn drager van erfelijke gebreken maar deze komen vaak pas tot uiting als resultaat van een te snelle inteelttoename. Uiteraard is voorkomen beter dan genezen, maar als een erfelijk gebrek toch tot uiting is gekomen moet selectie tegen het gebrek in het fokprogramma worden opgenomen. Het is belangrijk om dit evenwichtig te doen en niet rigoureus alle dragers van erfelijke gebreken uit te sluiten van de fokkerij. Een brede basis van fokdieren helpt om andere fokdoelen te halen, inteelttoename te beperken en het optreden van nieuwe erfelijke gebreken te voorkomen. Hij sloot af met het advies en de mogelijkheid om contact op nemen met het CGN bij vragen rondom dit onderwerp en thema.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan