Nieuws

Wetenschapsagenda steunt onderzoek naar diervrij melkeiwit en robuust landschap

Gepubliceerd op
25 november 2020

Vijf breed samengestelde onderzoeksteams met Wageningse wetenschappers gaan aan de slag met interdisciplinaire onderzoekprojecten om wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken te creëren,zoals diervrij melkeiwit, klimaatrobuuste landschappen of proefdiervrije methoden. De teams betrekken talrijke samenwerkingspartners bij hun vraagstukken. Naast twee projecten waarvan Wageningen de penvoerder is, nemen WUR-onderzoekers in vier projecten deel als partner.

WUR in 6 projecten van de Nationale Wetenschapsagenda

De projecten ontvangen financiering uit de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). Consortia van onderzoekers en maatschappelijke partners uit de publieke sector en het bedrijfsleven werken hierin intensief samen bij het vormgeven, uitvoeren en toepassen van het onderzoek. Het idee erachter is dat vragen uit de samenleving worden opgepakt door kennisinstellingen die met publieke en maatschappelijke organisaties en bedrijven gedurende het hele onderzoeksproject blijven samenwerken, om zo een positieve en structurele bijdrage aan de mondiale kennismaatschappij van morgen te leveren. De uitvoering van het programma voor de Nationale Wetenschapsagenda heeft het ministerie van OCW belegd bij NWO. In de ronde van 2019 is op nationaal niveau 93,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De Wageningse toekenningen in Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) ronde 2019 zijn:

Diervrij melkeiwit

Doel van dit onderzoek is om melkeiwit te produceren zonder koeien. In plaats daarvan gebruiken de onderzoekers gist om een duurzaam en diervrij eiwitalternatief te creëren, met dezelfde voedingswaarde en structuur als in melk. Zij onderzoeken ook hoe deze nieuwe eiwitbron een verantwoorde plaats kan krijgen in de samenleving.     

Toegekend bedrag: 1,7 miljoen euro

Penvoerder namens het consortium: dr. Etske Bijl – Wageningen University & Research

Consortium: Wageningen University & Research, Technische Universiteit Eindhoven, HAS Hogeschool (HAS University of Applied Sciences), Alpina Productos Alimenticios S.A., Those Vegan Cowboys, Start-up Bromage, Start-up TransFarm Factory, Lallemand Inc., Voedingscentrum, Stuurgroep LIB (Landbouw Innovatie Noord-Brabant), CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Australian Government).

CASTOR (CAtchment Strategies TOwards Resilience)   

De zandlandschappen van Oost- en Zuid-Nederland combineren functies voor landbouw, recreatie en natuur. Deze functies worden bedreigd door klimaatverandering. Met behulp van proeftuinen willen de onderzoekers ontdekken hoe klimaat-robuuste landschappen van de toekomst eruit zien. Samen met maatschappelijke partners ontwerpen zij ontwikkelpaden om deze landschappen te realiseren.

Toegekend bedrag: 1,9 miljoen euro

Penvoerder namens het consortium: prof. dr. Jakob Wallinga – Wageningen University & Research

Consortium: Wageningen University & Research, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft, Windesheim University of Applied Sciences, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Limburg, Deltares, Wageningen Environmental Research, KWR Water Research Institute, Ministery of Infrastructure and Water Management, Vitens, 4TU Centre for Resilience Engineering, Provincie Noord-Brabant, Lumbricus, Provincie Overijssel, United Nations University (UNU).

De toegekende projecten met WUR als partner betreffen:

Virtual Human Platform voor veiligheidsbeoordeling

In co-creatie met stakeholders ontwikkelt het consortium ‘s werelds eerste Virtual Human Platform voor de beoordeling van de veiligheid van chemicaliën en geneesmiddelen, uitsluitend op basis van de biologie van de mens. Door innovaties in datawetenschappen, menselijke weefselkweekmodellen en transitiemanagement te integreren, brengen we de transitie naar proefdiervrije veiligheidsbeoordeling in een stroomversnelling.

Toegekend bedrag: 9,9 miljoen euro

Penvoerder namens het consortium: Universiteit Utrecht.

Red de tijger! Red de graslanden! Bespaar het water!

De tijger is ernstig bedreigd. Aan de voet van de Himalaya dreigen de graslanden, waar de prooidieren vooral rondlopen, ook te verdwijnen door ingrepen in het watersysteem. Dit project stelt de dynamiek van de graslanden vast en levert middels co-creatie richtlijnen voor duurzaam beheer van het watersysteem en het landschap.

Toegekend bedrag: 2,7 miljoen euro

Penvoerder namens het consortium: Universiteit Utrecht.

Gereedschappen die rekening houden met het immuunsysteem om medicijnen te ontdekken

In plaats van op proefdieren, kunnen de effecten van medicijnen en behandelingen ook getest worden op miniatuurweefselmodellen die de respons van een orgaan nabootsen. Maar geen van zulke modellen bevat op dit moment een lymfestelsel, terwijl dit wel essentieel is voor onze gezondheid. De onderzoekers ontwikkelen ‘orgaan-op-chip’-modellen met een ingebouwd lymfestelsel als precisie-instrument in de strijd tegen immuun-gerelateerde aandoeningen.

Toegekend bedrag: 4,9 miljoen euro

Penvoerder namens het consortium: Leiden University Medical Center (LUMC).

Op zoek naar de limes: de Romeinen in Nederland

Dit project onderzoekt hoe grenzen functioneren en hoe ze historisch zichtbaar worden als culturele en politieke constructies. De focus ligt op de wijze waarop de Romeinse rijksgrens, de limes, in Nederland werd geconstrueerd en fungeerde, van de Romeinse tijd tot nu, om zo hedendaagse publieke debatten rondom grensproblematiek te verrijken.

Toegekend bedrag: 4,1 miljoen euro

Penvoerder namens het consortium: Universiteit Utrecht.