Nieuws

Grondstoffen bier onder de loep

Gepubliceerd op
31 mei 2022

Bierbrouwers gebruiken, afhankelijk van het soort bier, verschillende ingrediënten zoals gerst, tarwe en haver. In relatie tot voedselveiligheid heeft promovendus Jeroen Peters onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van natuurlijke gifstoffen die kunnen voorkomen in bepaalde graansoorten. Hij promoveerde op 30 mei 2022 met het proefschrift ‘Mycotoxin multiplex microsphere immunoassays: screening from ingredients to beer’.

Bier wordt gemaakt van verschillende graansoorten en deze granen kunnen van nature gifstoffen bevatten zoals bijvoorbeeld mycotoxines. Mycotoxines worden geproduceerd door schimmels en kunnen de granen binnendringen waardoor ze uiteindelijk ook in voedselproducten terechtkomen.

Biermonsters

Peters ontwikkelde samen met collega’s een multi-mycotoxine-detectiemethode die eenvoudig toe te passen is. Hiermee kunnen 6 verschillende mycotoxinen snel worden opgespoord in één enkele meting in een groot aantal samples. Deze methode is vervolgens toegepast op verschillenden grondstoffen (waaronder gerst) en daarna zijn 1000 verschillende biermonsters, waarvan 60% ambachtelijke bieren, onder de loep genomen op zoek naar de aanwezigheid van mycotoxines. Vooral bij de craft bieren, waarbij naar verhouding een grotere hoeveelheid graan wordt gebruikt, kwam het mycotoxine deoxynivalenol in hogere concentraties voor.

Samenwerking met bierbrouwers

Naar aanleiding van deze resultaten werd er, samen met de branchevereniging van onafhankelijke craftbrouwers (CRAFT), een publiek privaat samenwerkingsproject gestart. Doelstelling van het project was het controleren van mouten (gemaakt van gerst) op de aanwezigheid van deoxynivalenol tijdens het productieproces van bier. Met een striptest (vergelijkbaar met een COVID zelftest) zijn vervolgens 106 moutmonsters, afkomstig van 11 mouterijen (gevestigd in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk), getest. Uit dit onderzoek kwamen geen alarmerende resultaten naar voren.

Europese regelgeving

Peters gaat in zijn proefschrift ook in op de Europese regelgeving ten aanzien van maximale toegestane niveaus van deoxynivalenol in granen en/of bewerkte granen. In de discussie van het proefschrift pleit hij voor aanvullende regels voor deze stof in mouten als deze gebruikt wordt voor het brouwen van bier.