Nieuws

Grote variatie in stolonenontwikkeling van witte klaverrassen

Gepubliceerd op
24 juni 2021

Witte klaver kan, met de natuurlijke stikstofbinding, een belangrijke rol spelen in de stikstofvoorziening van grasland. Een voorwaarde is dat de klaver goed aanwezig blijft in een perceel. Dit blijkt echter niet altijd gemakkelijk. Binnen de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw wordt gekeken naar de rol van bovengrondse uitlopers (de stolonen) bij de persistentie van witte klaver en naar verschillen tussen rassen van witte klaver.

In de levenscyclus van witte klaver spelen stolonen een belangrijke rol. Na het zaaien maakt witte klaver eerst een penwortel en ontwikkelt de plant. Na verloop van tijd worden er bovengrondse uitlopers (stolonen) gemaakt die opnieuw gaan wortelen en sterft de oude plant af. Hiermee kan witte klaver zich blijven vernieuwen. Als witte klaver niet voldoende stolonen aanmaakt neemt het aandeel klaver af. Omdat rassen verschillen in persistentie voert deze PPS onderzoek uit naar welke rassen veel stolonen aanmaken en welke minder.

Figuur 1 De gemiddelde score voor de hoeveelheid stolonen. Vooral in het voorjaar van beide jaren is een grote spreiding te zien. Iedere boxplot geeft de spreiding weer tussen de rassen, des te groter de blokjes en lijnen zijn, des te meer spreiding er is tussen de rassen.
Figuur 1 De gemiddelde score voor de hoeveelheid stolonen. Vooral in het voorjaar van beide jaren is een grote spreiding te zien. Iedere boxplot geeft de spreiding weer tussen de rassen, des te groter de blokjes en lijnen zijn, des te meer spreiding er is tussen de rassen.

In 2019 is voor het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek een proef gezaaid met rassen van witte klaver in een mengsel met Engels raaigras. In 2020 en 2021 wordt de grasklaver opbrengst bepaald en wordt het klaveraandeel gevolgd. Vanaf het voorjaar van 2020 is per ras na iedere snede de hoeveelheid stolonen gemeten. In de winter en na de eerste snede van 2021 is deze meting herhaald. Allereerst was het interessant om te zien hoe de stolonen zich ontwikkelden. Gedurende het groeiseizoen van 2020 werden steeds meer stolonen gevormd en in januari 2021 waren nog veel stolonen over. Na de koude periode in februari waren echter veel stolonen afgestorven, maar wel met grote verschillen tussen de rassen. Het is nu de vraag of de rassen met veel overblijvende stolonen ook beter aanwezig blijven. Uit de literatuur blijkt dat rassen die in het voorjaar een grote hoeveelheid stolonen hebben vaak ook een hogere jaaropbrengst halen.

Figuur 2 Een stolon waarvan het uiteinde nog aan de ouderplant vast zit.
Figuur 2 Een stolon waarvan het uiteinde nog aan de ouderplant vast zit.

In de rassenproef wordt komend jaar gekeken of de hoeveelheid stolonen van dit voorjaar voorspellend is geweest voor het aandeel klaver en de grasklaveropbrengst. Ook wordt het aantal stolonen na iedere snede geteld om na te gaan in welke mate de verschillende rassen zich herstellen.

Figuur 3 Een stolon waarvan het uiteinde is afgestorven. Iedere stolon moet weer wortels ontwikkelen om in leven te blijven.
Figuur 3 Een stolon waarvan het uiteinde is afgestorven. Iedere stolon moet weer wortels ontwikkelen om in leven te blijven.