Nieuws

Harm Veling benoemd tot persoonlijk hoogleraar aan WUR

Gepubliceerd op
28 februari 2022

Vanaf 1 maart 2022 maakt hoogleraar Harm Veling deel uit van het Departement Maatschappijwetenschappen onder de leerstoelgroep Consumptie en Gezonde Leefstijl van Wageningen University & Research (WUR). Zijn onderzoek is gericht op het begrijpen en testen van effectieve gedragsinterventies op het gebied van gezondheidsgedrag en milieugedrag.

Automatische reacties veranderen

De belangrijkste conclusie uit zijn onderzoek, dat bestaat uit zowel standaard psychologische experimenten als toegepaste studies, is dat het mogelijk is om een gedragsverandering teweeg te brengen zonder gebruik van externe beloningen, straffen of zelfbeheersing. In plaats daarvan moet men worden getraind in het nemen van snelle 'go/no-go'-beslissingen over producten.

Hoogleraar Veling: “Aan deze aanpak ligt ten grondslag dat gedrag vaak automatisch wordt beïnvloed door omgevingsfactoren, zelfs wanneer mensen bewust deze factoren proberen te negeren. Door de automatische reacties op deze factoren te veranderen, zou het makkelijker voor mensen moeten zijn om hun gedrag in de gewenste richting te sturen.”

Hoogleraar Veling voegt hieraan toe: “Het veranderen van automatische reacties middels cognitieve trainingen pakt de theoretische, praktische en ethische problemen aan die ontstaan bij het veranderen van menselijk gedrag. Op basis van dit onderzoek zijn verschillende trainingsapps voor verschillende doelgroepen ontwikkeld om rook- en eetgedrag te veranderen.”

Gezond en milieuvriendelijk gedrag stimuleren

“De interdisciplinaire leerstoelgroep Consumptie en Gezonde Leefstijl is de ideale omgeving om nieuwe inzichten in de waarde van deze aanpak te krijgen door zowel fundamentele als toegepaste vragen vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken”, aldus hoogleraar Veling. “Inzichten uit dit werk zullen naar verwachting leiden tot nieuwe gedragsinterventies die gezonde en milieuvriendelijke gedragspatronen stimuleren.”

Deze interventies worden zo ontwikkeld dat ze tegen lage kosten grote groepen mensen kunnen bereiken (bijv. via smartphoneapps die worden ontwikkeld).

Harm Veling (picture).jpg

Harm Veling

Nadat hij in 2007 aan de Radboud Universiteit promoveerde in de psychologie, heeft hij eerst als postdoc aan de Universiteit Utrecht (2007-2012) en later als universitair (hoofd)docent aan de Radboud Universiteit (2012-2022) een baanbrekend onderzoeksprogramma ontwikkeld gericht op het veranderen van automatische reacties op belonende stimuli zoals voedingsmiddelen, tabak of smartphoneapps. Het programma rondom gedragsverandering voor gezondheid en duurzaamheid sluit direct aan bij de bestaande strategische samenwerkingsverbanden tussen de WUR en Radboud Universiteit op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. “Ik probeer mogelijkheden voor samenwerkingsprojecten in kaart te brengen om de samenwerking tussen de WUR en RU op deze gebieden verder uit te breiden.”