Nieuws

Hoe Braziliaanse natuur en landbouw elkaar versterken

Published on
8 juni 2021

In tropische gebieden zijn veel bossen omgezet in landbouwgrond. Tegelijkertijd vindt in verlaten landbouwgronden en graslanden weer vestiging van bos plaats. Beide processen leiden tot een dynamisch landschap van ontbossing en herbebossing, met tegenstrijdige belangen van natuurbeschermers en boeren als het gaat om biodiversiteit en voedselproductie.

Om deze ecologische en sociale dynamiek in agro-forest grensgebieden beter te begrijpen, is er in 2015 een interdisciplinair onderzoeksprogramma gestart, FOREFRONT, waarbij Wageningen University & Research intensief samenwerkt met universiteiten in Mexico (ECUSUR, UNAM) en Brazilië (UFV). Een team van onderzoekers, postdocs, promovendi en masterstudenten, variërend van bodemspecialisten tot sociologen, heeft landschapsdynamiek onderzocht. Wat dat betekent voor de mensen die er wonen? Hoe beïnvloeden ze die dynamiek?

Internationale én interdisciplinaire samenwerking is een leuke en leerzame ervaring, vertellen WUR-projectleiders Frans Bongers en Thom Kuyper in deze video die op locatie in Brazilië gemaakt werd:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat het element niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Bongers: “Ons onderzoek in drie verschillende agro-forest grensgebieden leverde inhoudelijke kennis op van die gebieden én kennisuitwisseling, met en tussen ngo’s, boerenorganisaties en de onderzoekers onderling. De verschillende brillen die mensen op hebben wanneer ze naar situaties kijken, bepalen voor een groot deel hoe ze erover denken. Af en toe een andere bril proberen op te zetten is al een grote stap voorwaarts.”