Nieuws

Hoe kan de financiële sector zich voorbereiden op klimaatverandering?

Gepubliceerd op
2 april 2019

De fysieke effecten van klimaatverandering, zoals overstromingen en extreem weer, kunnen van grote invloed zijn op de financiële sector. Veel bedrijven zijn echter nog onvoldoende voorbereid op de effecten van klimaatverandering, schreef The Economist onlangs. Een nieuw rapport laat zien wat investeerders nodig hebben om klimaatrisico’s tijdig te kunnen inschatten. En die informatie is hard nodig.

De financiële impact van de effecten van klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder. Overstromingen veroorzaken schade aan gebouwen en verstoren productieketens, terwijl extreme droogte de landbouwproductie bedreigt. “Investeerders zijn zich steeds bewuster van de mogelijke financiële impact, maar hebben vaak geen toegang tot de informatie die nodig is om zich hier voldoende op voor te bereiden,” vertelt Karianne de Bruin van Wageningen Environmental Research en eerste auteur van het rapport. “Met dit rapport laten we zien welke informatie investeerders nodig hebben om klimaatrisico’s beter te kunnen begrijpen, de blootstelling aan fysieke effecten te kunnen meten en een passende strategie te kunnen voorbereiden en implementeren.”

Belangrijkste aandachtspunten

Het rapport benoemt drie aandachtspunten voor de financiële sector:

  • het bewustzijn binnen bedrijven vergroten door interne trainingen in het herkennen van klimaatrisico’s;
  • betere tools en instrumenten om te kunnen inschatten hoe het klimaat verandert en hoe de fysieke effecten van invloed zijn op specifieke markten en locaties;
  • het beschikbaar stellen vanadvies en informatie om bedrijven te attenderen op klimaatrisico's.

Landen met unieke perspectieven

Deze punten zijn gebaseerd op de behoefte van verschillende typen investeerders, zoals pensioenfondsen, vermogensbeheerders, verzekeraars en banken, afkomstig uit drie landen: Frankrijk, Noorwegen en Nederland. “Deze landen lopen voorop op het gebied van bewustwording van de risico's en het pakken van kansen binnen hun financiële sector als het gaat om de fysieke gevolgen van klimaatverandering”, legt Karianne de Bruin uit. “Zij bieden hiermee een uniek perspectief.”

Science-Practice-Labs

Het rapport is opgesteld binnen het internationaal consortium van ClimINVEST. Wageningen Environmental Research is een van de projectpartners. In een serie science-practice-labs gaat het consortium samenwerken met financiële instellingen in Frankrijk, Noorwegen en Nederland. In deze labs wordt op basis van open-access data gezocht naar manieren om informatie en procedures beter toegankelijk te maken. Als u actief bent in de financiële wereld en geïnteresseerd om aan een science-practice-lab deel te nemen, kunt u contact opnemen met Karianne de Bruin.

Green Climate Solutions

Het internationaal, wetenschappelijk consortium achter ClimINVEST is gespecialiseerd in het beoordelen van klimaateffecten en het ontwikkelen van op maat gemaakte klimaatdiensten en -tools. Het project wordt geleid door het Noorse centrum CICERO Climate Finance en valt binnen het programma Green Climate Solutions van Wageningen Environmental Research. Met dit programma werken we aan groene oplossingen voor klimaatuitdagingen, zoals klimaatinformatie services, klimaat slimme landbouw en klimaatbestendige steden, klimaatadaptatie, -mitigatie en de transitie naar duurzame energiebronnen.

Download het rapport (in Engels):