Nieuws

Hoe kunnen economen bijdragen aan de oplossing voor de klimaat- en biodiversiteitscrises?

article_published_on_label
10 mei 2024

Op 16 mei vindt het symposium "Climate and Biodiversity Crises: What is the Role of Economics?" plaats in Omnia bij Wageningen University and Research. Professor Francisco Alpizar Rodriguez, voorzitter van de Environmental and Natural Resource Economics Group, heeft het programma samengesteld. ‘Wij economen dragen een aanzienlijke verantwoordelijkheid voor het creëren van de prikkelstructuur die de wereld aan de rand van de afgrond heeft gebracht, dus we moeten deel uitmaken van de oplossing.’

‘Een van de problemen is onze verslaving aan het BBP, waarbij economische groei gelijk wordt gesteld aan vooruitgang. Na de Tweede Wereldoorlog was deze focus op groei nodig om uit de ellende te komen. We zien nu echter steeds meer in dat er schaarste aan hulpbronnen en snelle afname van biodiversiteit is. De capaciteit van de atmosfeer om door mensen veroorzaakte emissies op te nemen is ook eindig. Toch meten banken, bedrijven en iedereen zichzelf nog steeds af aan het BBP. Dit op het BBP gerichte narratief is schadelijk,’ merkt Alpizar op.

Er zijn alternatieve benaderingen, merkt hij op. ‘De eerste stap is om niet alleen winsten, maar ook verliezen te meten. Overweeg alternatieve welvaartsindicatoren zoals de Inclusive Wealth Index.’ Deze index telt het natuurlijke, menselijke, sociale en fysieke kapitaal van een land, wat ook gefabriceerd en financieel kapitaal omvat. Een van de grootste voorstanders ervan, professor Sir Partha Dasgupta van de Universiteit van Cambridge, zal spreken op het symposium.

Sprekers

  1. Prof. Thomas Sterner, Universiteit van Göteborg
  2. Prof. Dale Whittington, Universiteit van North Carolina & Universiteit van Manchester
  3. Prof. Åsa Löfgren, Universiteit van Göteborg
  4. Prof. Carolyn Fischer, Onderzoeksmanager Duurzaamheid en Infrastructuur, De Wereldbank

Vanwege ziekte kan Prof. Sir Partha Dasgupta het symposium jammer genoeg niet bijwonen.

Meer informatie en registratie

Alternatieve perspectieven op economie

Het programma op 16 mei draait om deze alternatieve kijk op de rol die economie kan spelen bij het aanpakken van de biodiversiteits- en klimaatcrises. ‘De belangrijkste vraag is: welke veranderingen zijn nodig in de economie om echt relevante biodiversiteits- en klimaatbeleidsmaatregelen te bevorderen? Naast Dasgupta zullen vier andere internationale toonaangevende wetenschappers (zie kader) licht werpen op het thema economie en beleid als drijvende krachten in de aanpak van klimaat- en biodiversiteitsproblemen. Vervolgens zullen ze deelnemen aan paneldiscussies getiteld " Social Sciences in the Face of Environmental Crises " en " Backlashes in Contemporary Environmental Policies."

Alpizar illustreert de impact van tegenstrijdige krachten in de samenleving aan de hand van recente boerenprotesten tegen beperkingen op gebruik van een bepaald pesticide. ‘Dit ongenoegen is diepgaand. Het is duidelijk dat er iets misgaat in wetgeving en beleidsvorming. De vraag is hoe we klimaat- en biodiversiteitspositieve beleidsmaatregelen kunnen implementeren zonder de maatschappelijke polarisatie te verergeren.’ Daarom hoopt hij dat de conferentie niet alleen economen zal aantrekken, maar ook sociologen, politicologen en technologen. ‘Het overstijgen van disciplinaire grenzen en het bevorderen van interdisciplinaire discussies is cruciaal voor een succesvolle beleidsvorming.’

Politieke, sociologische en technologische aspecten van oplossingen

Als organisator van de bijeenkomst verwacht Alpizar discussies over onderwerpen zoals het implementeren van koolstofprijzen. ‘Een econoom kan pleiten voor het beprijzen van koolstofemissies. De uitvoering is echter uitdagend. Het veranderen van belastingen heeft politieke en sociologische dimensies. Sommige mensen zullen meer worden beïnvloed dan anderen. Bovendien is er een technologisch aspect. Waar en hoe voeren we deze maatregel uit, en hoe meten we de voortgang? We hebben een multidisciplinaire aanpak nodig voor echt effectieve koolstofprijzen en om verdere polarisatie te voorkomen.’