Nieuws

Hoeveel microplastic drijft er in de plastic soep?

Gepubliceerd op
16 december 2015

IMARES heeft meegewerkt aan een wetenschappelijk artikel waarin een nieuwe schatting wordt gemaakt van de hoeveelheid microplastics die wereldwijd ronddrijft aan het zee oppervlak, in de welbekende plastic soep.

In dit nieuwe artikel (A global inventory of small floating plastic debris) worden alle bekende gegevens over dichtheden van microplastics op zee samengebracht. Het gaat dan om plastics zoals die in de gebruikelijke onderzoeknetten (met gaas met een maaswijdte van meestal 0.3mm) wordt aangetroffen: de massa van het materiaal in zulke netten is inderdaad in de microplastic range (kleiner dan 5mm), maar schaars komen ook iets grotere stukjes voor. Het aantal stukjes wordt berekend op 15 tot 51 biljoen plastic deeltjes. Het totaal gewicht wordt geschat ergens tussen 93000-236000 ton plastic. Dat is weliswaar iets meer dan eerdere schattingen, maar vertegenwoordigt nog altijd niet meer dan ongeveer 1% van het plastic afval dat vermoedelijk ieder jaar opnieuw in zee verdwijnt en uiteindelijk tot microplastics verbrokkelt. Heel veel plastic afval is dus zoek, en dat is misschien nog verontrustender dan de ‘bekende’ plastic soep zelf!

Publicatie

Van Sebille, E., Wilcox, C., Lebreton, L., Maximenko, N., Hardesty, B.D., Van Franeker, J.A., Eriksen, M., Siegel, D., Galgani, F. & Law, K.L. (2015). A global inventory of small floating plastic debris. Environmental Research Letters 10: 124006 (11pp). http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/10/12/124006

Lees meer in de Dossiers: