Persbericht

Ik-voel-me-rot tweet lucht op

Gepubliceerd op
20 december 2018

Het humeur knapt meteen op als mensen op sociale media hebben geschreven dat ze zich slecht voelen. Dit blijkt uit een analyse van miljoenen tweets gepresenteerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Human Behaviour.

Onder leiding van prof. Johan Bollen analyseerden onderzoekers van Indiana University en Wageningen University & Research de gemoedstoestand van bijna 75.000 mensen, gereflecteerd in hun twitterberichten. Voorafgaand aan het schrijven van een tweet als ‘Ik voel me vreselijk rot’ zagen zij een gestaag dalende trend van het gemoed. Echter, zodra dit wegzakkende humeur resulteerde in een uiting (de tweet), knapte het gemoed van de twitteraars onmiddellijk op.

De negatieve emotie bouwt dus langzaam op tot de uiting van de emotie en verdwijnt vervolgens zeer snel. Bij positieve tweets (‘Ik voel me heel gelukkig’) is dat verloop anders. “We vinden een aanzienlijk verschil tussen het verloop van positieve en negatieve emoties,” zegt de Wageningse onderzoeker Ingrid van de Leemput. Een uiting van een zeer positieve emotie op Twitter wordt voorafgegaan door een korte toename in positiviteit in de tweets. Na de uiting neemt de emotie weer gestaag af. “We zien dus dat zodra emoties geuit worden, negatief dan wel positief, deze weer neutraliseren.”

Zinvolle tweet

Het uiten van negatieve gevoelens blijkt het meest zinvol te zijn; na een zeer negatieve tweet neutraliseert de emotie zich een stuk sneller. We vermoeden dat dit komt door de uiting zelf, maar ook door reacties op de ‘Ik-voel-me-rot tweet’”, licht Van de Leemput toe. “Ook zagen we in zijn algemeenheid dat vrouwen gemiddeld iets positiever tweeten dan mannen”.

Je emotie benoemen verlaagt de impact

Het onderzoek benadrukt de kracht van zogenoemd ‘affect labeling’, oftewel je emotie benoemen. Het benoemen van de emotie zelf verlaagt de impact. “Dus voel je je rot, zeg het hardop! Of schrijf het van je af en zet het op Twitter.”

Voor de studie werden de tijdslijnen van 74478 Twitteraars met specifieke, Engelstalige emotionele uitingen (bv: “I feel really bad”) vergeleken. Aan de hand van een computer-algoritme dat rekening houdt met woordgebruik, emoticons, straattaal en zinsconstructie werd vervolgens een gemoedswaarde gegeven aan iedere tweet in de tijdslijn van die Twitteraar. “Ook tweets die over iets anders gaan dan je eigen gevoel, hebben vaak een lading en die zegt iets over je gemoedstoestand”, zegt Ingrid van de Leemput. In totaal werden meer dan een miljard twitterberichten geanalyseerd. De tweet met de uiting van de emotie werd hierbij niet meegenomen en geldt als ‘middelpunt’. Het team bracht voor elke minuut in de tijdslijn de gemiddelde gemoedstoestand van al deze twitteraars in kaart van twee uur voor tot twee uur na de uiting. Zij zagen dat een emotie gemiddeld zo’n anderhalf uur duurt.

Publicatie

The minute-scale dynamics of online emotions reveal the effects of affect labeling. Rui Fan, Onur Varol, Ali Varamesh, Alexander Barron, Ingrid A. van de Leemput, Marten Scheffer & Johan Bollen. Nature Human Research, December 17. 2018.