Nieuws

Impact digitalisering op de Europese landbouwsector

Gepubliceerd op
26 maart 2019

De ochtendnevel ligt in dikke flarden over het land. Er klinkt een zacht zoemend geluid als twee tractoren opdoemen uit de mist. Als hij me ziet, stapt de chauffeur van de tweede trekker uit, maar waar is de bestuurder van de eerste tractor? 'Die is er niet', zegt de boer, 'ik bedien beide machines'. Hoe dan? 'Dat zal ik je vertellen. Dat vreemde voertuig dat je hier vorige week zag, heeft het hele veld in kaart gebracht. Op basis van deze kaart en deze kaart instrueert de boordcomputer de twee tractoren hoe te rijden.'

Dit verhaal visualiseert de toekomst in het project Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020).

Op 4 maart 2019 presenteerde Wageningen Economic Research (1) samen met het Italiaanse bedrijf VVA (2), een onderzoek in opdracht van de AGRI-commissie van het Europees Parlement met de titel 'Impacts of the digital economy on the food chain and the CAP'. De studie kijkt niet in hoeverre digitalisering goed of slecht is voor de Europese landbouwsector. In plaats daarvan biedt de studie observeert de wereldwijde trend van de farm-tech revolution die wordt gestimuleerd door, onder andere, hightechbedrijven zoals Nedap en Alibama, die deze technologische vooruitgang mogelijk maken.

Wageningen Economic Research coördineert twee H2020-projecten, namelijk IoF2020 en SmartAgriHubs. Bij deze projecten zijn honderden Europese partners betrokken; vertegenwoordigers van de landbouwsector die geavanceerde digitale tests opzetten met onder andere Internet of Things, Big data, Kunstmatige intelligentie, Robotisering, drones en satellieten.

Hightech-revolutie roept vragen op

De hightech-ontwikkelingen vinden al plaats en dat is een trend die veel vragen oproept. Zal technologie bijvoorbeeld rekening houden met biodiversiteit? Of natuurlijke grondstoffen? Zullen waterhuishouding en klimaatverandering profiteren van de nieuwe technologieën? Hoe zal de technologie de armen, het platteland en de diversiteit in de EU beïnvloeden? En hoe zit het met de inclusiviteit van kleine en middelgrote ondernemingen en de digitale kloof?

De studie illustreert dat de meest kansrijke GLB-doelstellingen voor de hightech-revolutie in de landbouw zijn: het inkomen van boeren verbeteren en de concurrentiepositie van de landbouw verbeteren. Men benadrukt dat de huidige trials zijn opgezet om de marktstabiliteit te handhaven, te voldoen aan de verwachtingen van de consument, collectieve milieugoederen beschikbaar te stellen en beperking van- en aanpassing aan klimaatverandering na te streven'.

De GLB-doelstellingen 'handhaven van landbouwdiversiteit in de hele EU' en 'bevordering van sociaaleconomische ontwikkeling in plattelandsgebieden' profiteren minder van de hightech-ontwikkelingen. Hoewel de technologie er is, is het aan de gebruikers om te beslissen hoe ze moeten worden geïmplementeerd en voor welke doeleinden.

(1) Vertegenwoordigd door Dr. Katrine Soma 
(2) Vertegenwoordigd door Monica Pesce