Nieuws

Impact Explorer Award voor Aarti Gupta: Beyond the status quo

article_published_on_label
10 mei 2024

Hoogleraar Aarti Gupta heeft een Impact Explorer award gewonnen. Deze NWO-prijs is in het leven geroepen om te onderzoeken hoe je maatschappelijke impact kunt realiseren uit onverwachte ontdekkingen en impactvolle inzichten terwijl je bezig bent met door NWO gefinancierd wetenschappelijk onderzoek. Gupta heeft deze prijs gewonnen voor het project Beyond the Status Quo: Towards Transformative Climate Transparency in Least Developed Countries - Prof. Dr. A. Gupta (Wageningen University & Research)

Professor Gupta legt uit: "Deze beurs is voor lopende projecten waarin je op onverwachte inzichten stuit die belangrijke maatschappelijke implicaties kunnen hebben. In mijn geval gaat het om de vraag hoe we de minst ontwikkelde landen, die het zwaarst worden getroffen door de klimaatverandering, beter kunnen ondersteunen bij het nemen van passende klimaatmaatregelen. Eerst wat achtergrond: volgens de Klimaatovereenkomst van Parijs moeten landen transparant zijn over hun inspanningen om klimaatverandering te beperken. Denk aan het monitoren en verminderen van emissies. Deze transparantie wordt als zeer belangrijk gezien. De groep van minst ontwikkelde landen (MOL's), waaronder landen als Cambodja, Ethiopië, Nepal of Malawi, hebben echter geen hoge emissies. Hun binnenlandse klimaatprioriteiten zijn dus misschien niet zozeer gericht op mitigatie, maar eerder op aanpassing aan klimaatverandering (adaptatie). Denk hierbij aan maatregelen om gewassen te beschermen tegen droogte of steden te behoeden voor overstromingen.”

En verder: “In ons onderzoek ontdekten we dat de behoeften van de minst ontwikkelde landen niet goed overeenkomen met de dominante vereisten van internationale klimaatrapportage. Door hun lage uitstoot hebben ze andere binnenlandse prioriteiten dan geïndustrialiseerde landen en grotere opkomende economieën. Het levert voor deze landen weinig voordelen en zelfs problemen op te moeten rapporteren over mitigatiemaatregelen in het kader van de Klimaatovereenkomst van Parijs. De geldt vooral als er meer geld naar mitigatie rapportages dan naar adaptie gerelateerde rapportages gaat. Als dat zo is, willen we het volgende weten: Hoe kunnen MOL's opereren binnen het (formele) rapportagekader en dit aanpassen aan hun eigen prioriteiten rond klimaatadaptatie? Is daar ruimte voor, zowel binnen als buiten dit vastgestelde kader? Welke ruimte is er om hierover na te denken en te handelen?"

Safe space voor anders denken en handelen

Met deze subsidie wil Gupta belangrijke regeringsvertegenwoordigers en andere transparantie-experts uit de minst ontwikkelde landen samenbrengen om een safe space te creëren. Hier kunnen landen nadenken over alternatieve manieren om te rapporteren over adaptatie of andere klimaatprioriteiten: "Is dit te doen binnen de huidige transparantie-eisen, en zo nee, wat is er dan nodig? Om dit te onderzoeken organiseren we samen met het Ethiopische milieuagentschap een 3-daagse interactieve workshop in Addis Abeba, Ethiopië. In juni. Dit gebeurt tijdens de bijeenkomst van de UN Framework Convention on Climate Change in Bonn, Duitsland. Hier zullen alle MOL-landen aanwezig zijn, wat een geweldige kans is om met hen over dit onderwerp in gesprek te gaan. Ook hier zullen we een workshop organiseren om gezamenlijk verder na te denken over dit onderwerp."

Beyond the Status Quo: Towards Transformative Climate Transparency in Least Developed Countries – prof. dr. A. Gupta (Wageningen University & Research)

Transparantie wordt vaak beschouwd als de sleutel tot ambitieuzer internationaal klimaatbeleid. Recent onderzoek van het TRANSGOV-project vertelt echter een ander verhaal: de regels voor internationale klimaattransparantie behartigen vooral de belangen van ontwikkelde landen. Dergelijke inzichten zijn bijzonder relevant voor de minst ontwikkelde landen, die unieke en urgente binnenlandse klimaatprioriteiten hebben. Dit project verkent, in samenwerking met de minst ontwikkelde landen, manieren om de status quo van klimaattransparantiesystemen ter discussie te stellen.