News

In memoriam Hanke Bloksma

Published on
September 14, 2018

Dinsdag 11 september j.l. is onze collega Hanke Bloksma onverwacht overleden. Hanke is slechts 60 jaar geworden. Tijdens het uitoefenen van haar hobby, dansen en lesgeven bij de Wageningse dansgroep de Wieledansers, is haar hart stil blijven staan.

Hanke is haar werkzaamheden als analiste bij de leerstoelgroep Virologie begonnen op 27 augustus 1979. De bijna veertig jaar die zij hier heeft gewerkt worden gekenmerkt door een grote betrokkenheid bij het virologisch onderzoek en onderwijs. Daarnaast zette zij zich in voor het labmanagersplatform en de BHV. Gedurende deze jaren was zij achtereenvolgens betrokken bij onderzoek naar virusdissociatie en -assemblage, transport van plantenvirussen van cel naar cel en het mechanisme van orale infectie van insectenvirussen. Verder onderhield ze de laatste jaren de kweek van insecten voor het baculovirusonderzoek. Hanke heeft een groot aantal studenten en promovendi wegwijs gemaakt in onderzoekstechnieken én nauwkeurige verslaglegging van protocollen en onderzoeksgegevens. Zij was de spil in de voorbereiding, opzet en uitvoering van menig virologisch practicum. Dankzij haar grote verantwoordelijkheidsgevoel was zij, indien nodig, ook buiten reguliere werktijden hiervoor beschikbaar. Collega’s, studenten en promovendi hadden een grote waardering voor haar. Hanke was een fijne, bescheiden collega die ook de sociale aspecten binnen haar werkkring belangrijk vond. Zij was een drijvende kracht achter kerstborrels, versieringen bij verjaardagen en kleine presentjes.

in_memoriam.jpg

Haar grote mate van inzet, betrouwbaarheid en loyaliteit hebben haar onmisbaar gemaakt.

Er is gelegenheid om afscheid van Hanke te nemen, en de familie en elkaar te ontmoeten op maandag 17 september tussen 14 en 16 uur in de aula van de begraafplaats Leeuwerenk, Buissteeg 2 te Wageningen. Fijn als u een bloem meebrengt. De crematie zal aansluitend in besloten kring plaatsvinden

Wij wensen haar partner Jan en kinderen Hannah en Jonas en overige familie heel veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies.

Namens de leerstoelgroep Virologie
Monique van Oers en Jan van Lent