Nieuws

Inauguratie Kasper Hettinga: ‘Navigating the future of dairy’

article_published_on_label
16 februari 2024

Hoogleraar Zuivelverwerking en Functionaliteit, Kasper Hettinga, hield donderdag zijn inaugurele rede ‘Navigating the future of dairy’ over borst- en zuigelingenvoeding. Hettinga ging hierbij in op zijn fascinatie voor dit onderwerp en de toekomst die hij ziet in dit domein.

Over het onderzoek

Kasper Hettinga
Kasper Hettinga

Na meer dan een eeuw onderzoek, heeft borstvoeding nog steeds een breed scala aan - vaak onbegrepen - voordelen vergeleken met zuigelingenvoeding. Het begrijpen van de functionaliteit van moedermelkcomponenten is daarom belangrijk. Dit vereist niet alleen onderzoek naar de samenstelling van moedermelk, maar ook een beter begrip van de vertering ervan. Om dit te vertalen naar verbeterde zuigelingenvoeding is onderzoek nodig naar het effect van industriële verwerking op de samenstelling van dierlijke melk, hoe dit de spijsvertering beïnvloedt en wat de daaruit voortvloeiende fysiologische gevolgen zijn.

Tegelijkertijd is er, vanwege de milieueffecten van de zuivelproductie, een toenemende belangstelling voor alternatieven voor dierlijke zuivelproducten. Twee mogelijke routes om hiermee om te gaan zijn plantaardige zuivelalternatieven of zuivelproducten op basis van ingrediënten gemaakt met precisiefermentatie. Beide opties hebben hun eigen uitdagingen voordat ze in de praktijk kunnen worden geïmplementeerd, waardoor ze fascinerende onderzoeksonderwerpen zijn, waar Hettinga zich graag in vastbijt.