Nieuws

Inauguratie Mangala Srinivas: ‘We hebben non-invasieve methoden nodig om bewegende afweercellen in een organisme te kunnen bestuderen’

article_published_on_label
7 juli 2022

‘Met non-invasieve beeldvorming op functioneel, moleculair en anatomisch niveau krijgen we een beter begrip van de functie van (afweer)cellen in verschillende plant- en diersoorten’, zegt Mangala Srinivas in haar inaugurele rede als hoogleraar en leerstoelhouder Celbiologie en Immunologie aan Wageningen University & Research op 7 juli. Ze sprak ook over de scheikunde achter contrastmedia en over de noodzaak voor wetenschappers om zich te laten leiden door een gevoel van verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties.

De pandemie heeft van ons allen huis-, tuin-, en keukenimmunologen gemaakt. Terwijl duidelijk is geworden hoe essentieel en verbijsterend complex ons immuunsysteem is, heeft de pandemie ook aan het licht gebracht hoe weinig we eigenlijk weten over de werking van ons afweersysteem.

Nieuwe ontdekkingen

In haar inaugurele rede zette prof. Srinivas uiteen welke belangrijke spelers onderdeel zijn van het immuunsysteem en toonde zij nieuwe ontdekkingen die kunnen bijdragen aan een beter begrip van de werking van de afweercellen in vivo. Ze richtte zich met name op de dendritische cellen, de T-cellen en de macrofagen. Dendritische cellen zijn antigen presenterende cellen die werken als boodschappers tussen de van nature aanwezige en de adaptieve afweersystemen. Zij zijn in staat T-cellen te activeren wanneer een ‘verdacht’ antigen in het lichaam wordt waargenomen. Macrofagen zijn cellen die in staat zijn geïnfecteerde cellen of bacteriën te verzwelgen.

Voor een begrip op fundamenteel niveau van biologische processen is onderzoek naar het volgen van cel-migratie van toenemend belang. Daarnaast maakt dit soort onderzoek het mogelijk om afweercellen in te zetten als behandeling. Verplaatsingen van afweercellen in het bijzonder zijn essentieel voor hun functie, maar ook voor innovatieve behandelingen zoals behandelingen tegen kanker waarbij gemodificeerde afweercellen worden ingezet. Ook kunnen cellen ingezet worden als checkpointremmers bij bepaalde medicijnen.

In vivo non-invasieve beeldvorming

Veelal ontbreekt een mechanistisch begrip van de complexe processen rondom in vivo cellen. Het gebruik van non-invasieve beeldvorming om cel populaties te bestuderen is daarom noodzakelijk. Met name binnen Wageningen University & Research, met haar unieke uitgebreide hoeveelheid plant- en diersoorten, is non-invasieve beeldvorming van groot belang.

Prof. Srinivas benadrukte tevens dat het CBI-onderzoek multidisciplinair en dat het aangaan van nieuwe samenwerkingen cruciaal is. Srinivas: ‘Beeldvorming voor het volgen van cellen gaat over verschillende disciplines. Zowel ons onderzoek als onderwijs bestrijkt een flink deel van het immunologiedomein, en we zijn actief op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden. Ook versterken we de bestaande samenwerkingsrelaties.’

Immunologie centraal

Vanuit wetenschappelijk perspectief heeft de pandemie immunologie voor het voetlicht gebracht. En, hoewel de werking van het immuunsysteem een mysterie blijft, leren we voortdurend nieuwe dingen, en zal onderzoek gedurende de komende jaren zeker nodig blijven. Om de benodigde expertise in dit domein te ontwikkelen, zullen CBI-onderzoekers nauw samenwerken met andere WUR-afdelingen en stakeholders.

Mangala Srinivas ambieert een beter begrip van het immuunsysteem door middel van non-invasieve methoden. Ook wil zij een verantwoordelijk wetenschapper en mentor zijn. Voor haar betekent dit ‘onderzoek combineren met de verantwoordelijkheid om verbeteringen aan te brengen voor toekomstige wetenschappers’. Samen met de Wageningen Young Academy en de Young Academy of Europe wil ze ingewikkelde onderwerpen zoals open science, erkennen en waarderen, diversiteit en inclusie en fundamenteel versus toegepast onderzoek aan de kaak stellen om de rechtvaardigheid in de academische wereld te vergroten.