Nieuws

Informatie over leefstijl helpt kankerpatiënt

Gepubliceerd op
23 september 2019

Mensen die na darmkanker meer bewegen en gezonder eten, ervaren een betere kwaliteit van leven dan hun lotgenoten die dit niet doen. Patiënten krijgen echter vaak geen of weinig voorlichting over leefstijl en voeding. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van Merel van Veen bij Wageningen University & Research en Integraal Kankercentrum Nederland.

Veel groente, weinig rood vlees en liever geen alcohol, dat is de kern van het advies voor gezonde voeding zoals het Voedingscentrum en het Wereld Kanker Onderzoek Fonds dit geven. Daarnaast is het advies voldoende bewegen, de norm ligt daarbij op een half uur matig intensief bewegen per dag. Weinig mensen halen de normen en deze zijn nog extra lastig te realiseren voor mensen die herstellen van kanker. In het onderzoek van Van Veen vulden mensen na darmkankerbehandeling een vragenlijst in. Hieruit bleek dat zij veel behoefte hebben aan informatie en advies over voeding tijdens en na kanker.

Al kort na de operatie hebben patiënten de overtuiging dat gezonde voeding bijdraagt aan hun herstel. Als zorgprofessionals informatie over voeding geven, dan sterkt dit deze overtuiging. 78% van de patiënten die informatie kregen, waren ook daadwerkelijk iets gezonder gaan eten, ten opzichte van 42% van de mensen die geen informatie kregen. Uit het onderzoek bleek dat mensen die na darmkanker meer bewegen en gezonder eten dan gemiddeld, minder vermoeid zijn en een beter algeheel functioneren ervaren.

Leefstijladvies 

Naast patiënten werden ook oncologieverpleegkundigen, de spil in kankerzorg, bevraagd. Daarbij geeft bijna de helft van de oncologieverpleegkundigen aan dat ze te weinig kennis hebben om advies te geven over voeding en beweging.

Om betrouwbare informatie voor hen, voor andere zorgprofessionals en voor patiënten beschikbaar te stellen is binnen het onderzoek een website ontwikkeld over voeding en kanker: www.voedingenkankerinfo.nl

Diëtisten en voedingswetenschappers geven op deze website antwoord op veelgestelde vragen en een reactie op fabels en hype-diëten die in de media worden verkondigd. Zij hopen mensen die leven met kanker en hun zorgprofessionals hiermee handvatten te geven en nodigen mensen uit om hun vragen hier te stellen.

Het beschreven onderzoek is uitgevoerd bij Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Wageningen University & Research. Het onderzoek was mogelijk dankzij een financiële bijdrage van Alpe d'HuZes binnen het onderzoeksprogramma 'Leven met kanker' van KWF kankerbestrijding.

Download het proefschrift: