Nieuws

Inschrijving Science Week LIFE geopend

Gepubliceerd op
1 februari 2018

Leven, wat is dat precies? Wat weten we van leven, en vooral wat (nog) niet? Met die vragen trapt WUR Science Week LIFE af. Inschrijving voor deelname is inmiddels geopend.

Hoogleraar filosofie Marcel Verweij, lid van de werkgroep symposia en conferenties van het eeuwfeest, hoefde niet lang na te denken over zijn favoriete onderwerp voor de wetenschapsweek. ‘Voor een filosoof is de levensvraag natuurlijk een geijkt thema.’

Grenzen

Maar los van de filosofische aspecten kun je het thema ‘What’s life?’ ook heel empirisch benaderen, zegt Verweij. ‘In hoeverre kunnen we de stap van anorganisch materiaal naar levende materie zelf maken? Ik vind dat fascinerend. Vooral omdat het hier gaat om de grenzen van de kennis. Wetenschappers praten graag over wat ze weten. Maar het is veel spannender om te weten wat we nog niet weten en mogelijk niet kunnen weten. Ik hoop dat het daar ook over zal gaan.’

J. Craig Venter

De wetenschapsweek is een driedaags evenement waarbij elke dag een ander aspect van leven aan de orde komt. Op de eerste dag, 12 maart, staat de eigenlijke vraag wat leven nou precies is centraal. Hoe is leven ontstaan en waar ligt de grens tussen leven en dood? De belangrijkste gastspreker die dag is Karen Nelson, directeur van het beroemde Amerikaanse J. Craig Venter Institute.

Op de tweede dag gaat het over biomimicry: wat kunnen wij leren van de natuur? Om oplossingen te bedenken voor vragen is het soms slim om af te kijken bij de natuur. Tot de sprekers hoort alumnus David Lentink van Stanford University. Lentink werkte tot een aantal jaren terug bij de WUR-groep Experimentele Zoölogie. Hij is een expert in het ontrafelen van de natuurlijke vliegbeweging.

Crispr

De derde en laatste dag cirkelt rond het sleutelen aan genetisch materiaal. Nieuwe technieken als Crispr-Cas en gene drives openen deuren naar ongekende toepassingen om het leven letterlijk te veranderen. Onder anderen de Wageningse Crispr-Cas-pionier John van der Oost laat zijn vergezichten zien. ’s Avonds wordt stilgestaan bij Frankenstein. Precies 200 jaar geleden zag het beroemde boek van Mary Shelley het licht.

De Amerikaan Philip Ball, voormalig redacteur bij Nature en schrijver van het boek Unnatural: the heretical idea of making people’ houdt een lezing over Frankenstein. Daarbij wordt samen met het publiek met name ook de vraag opgeworpen in hoeverre wetenschappers verantwoordelijkheid dragen voor hun ontdekkingen.

Schrijf je in

Lees meer over 100 jaar WUR in het dossier van Resource