Nieuws

Intensieve landbouw oorzaak van verdroging in China

Gepubliceerd op
16 juli 2015

China doet er goed aan om de landbouw zodanig te hervormen dat die beter rekening houdt met de effecten op de watervoorziening. Intensivering van de landbouw en de daarmee gepaard gaande hogere bemesting blijkt één van de oorzaken van de toenemende verdroging in Noord-China. Dat is de conclusie van onderzoek van onder andere Ryan Teuling van Wageningen Universiy, dat onlangs is gepubliceerd in Scientific Reports, een tijdschrift van de Nature Publishing Group.

Afname bodemvocht

Noord-China is één van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Sinds de jaren ’80 is de landbouw sterk geïntensiveerd om de voedselvoorziening voor de bevolking op peil te houden. Tegelijkertijd is uit studies bekend dat deze regio wereldwijd de grootste afname laat zien van de hoeveelheid beschikbaar bodemvocht. Samen met onderzoekers uit China, de Verenigde Staten en de universiteiten van Gent en Amsterdam analyseerde Ryan Teuling een grote hoeveelheid satellietgegevens uit de periode 1983 - 2012. Dit project, onder leiding van Yaling Liu van de Agricultural University van Beijing, onderzocht de veranderingen in de hydrologische cyclus van het gebied.

“De conclusies van ons onderzoek zijn enigszins verrassend,” zegt Ryan Teuling. “Vaak wordt de afname aan bodemvocht in verband gebracht met klimaatverandering, dus met veranderingen in temperatuur en neerslag. Er blijkt hier echter nog iets heel anders een rol te spelen. We vonden een duidelijk verband tussen de afname van de hoeveelheid bodemvocht en de intensivering van de landbouw in dit gebied. Zowel de uitbreiding van het landbouwareaal, onder andere met vochtbehoevende soorten als mais, als de grotere hoeveelheden bemesting om de voedselproductie te verhogen, blijken een grote invloed te hebben op de bodemvochtvoorziening. Zelfs groter dan de klimaatverandering.”

Bemesting en verdamping

In de regio zijn ook experimenten gedaan met verschillende hoeveelheden bemesting. Die laten eveneens een groot effect zien op de verdamping (meer biomassa dus meer verdamping). Per seizoen kan dat wel 100 mm schelen. De daardoor veroorzaakte verdroging van de bodem heeft volgens de onderzoekers waarschijnlijk ook een rol gespeeld bij de afname van de waterdoorvoer van de grote rivieren ter plaatse, zoals de Gele Rivier.

Voor het eerst is nu aangetoond dat er een duidelijk verband is tussen intensivering van de landbouw en veranderingen in de hydrologische kringloop op regionale schaal. Ryan Teuling: “China doet er dus goed aan om te zoeken naar alternatieve vormen van landbouw, die enerzijds wel voldoen aan de noodzaak van het verbouwen van meer voedsel, maar anderzijds de toekomstige watervoorziening niet zo ernstig in gevaar brengen als de huidige methoden. Want het huidige systeem gaat uiteindelijk ten koste van de voedselzekerheid in het gebied.”

Klik hier voor 'Agriculture intensifies soil moisture decline in Northern China