Nieuws

Investeer in diversificatie voor mondiale voedselzekerheid in tijden van oorlog

article_published_on_label
10 mei 2022

Vandaag is er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over “Mondiale voedselzekerheid in tijden van oorlog”. Hierbij kunnen wetenschappers, beleidsmakers en belangenorganisaties in gesprek gaan met Kamerleden, zodat zij hier hun meningen over kunnen vormen. Twee onderzoekers van Wageningen University & Research mogen ook deelnemen aan het debat tijdens de wetenschapssessie.

Twee onderzoekers van Wageningen University & Research mogen ook deelnemen aan het debat tijdens de wetenschapssessie. Bart de Steenhuijsen Piters, een Senior Researcher Food Systems van Wageningen Economic Research (WECR), geeft uitleg over een recent onderzoek naar de effecten van de oorlog in Oekraïne voor de Nederlandse en de mondiale voedselzekerheid. De Food Systems Advisor van het Wageningen Center for Development Innovation (WCDI), Just Dengerink, licht juist een studie toe waarbij zij samen NGO’s vier scenario’s ontwikkelden rond de impact van de oorlog in Oekraïne op de voedselzekerheid in fragiele contexten.

In hun bijdrages gaan zij uitleggen in hoeverre zij de komende maanden, en op de lange termijn, problemen in de voedselzekerheid voorzien als gevolg van de oorlog in Oekraïne en welke mogelijkheden er zijn om dit op te lossen. Beide onderzoekers geven aan dat meer anticiperend overheidsbeleid voedselsystemen kunnen voorbereiden op mogelijke tekorten vanwege geopolitieke, klimatologische en economische schokken. Op de lange termijn is het nodig om te investeren in de weerbaarheid van lokale voedselsystemen, zodat ontwikkelingslanden schokken, zoals die van de oorlog in Oekraïne, in de toekomst beter kunnen opvangen. Hierbij is diversificatie het sleutelwoord. Investeringen in diversificatie van landbouwsystemen en handel zijn noodzakelijk en dat moet samen gaan met het bevorderen van toegang tot kennis.

Alle deelnemers van het gesprek hebben een position paper aangeleverd en het debat is live te volgen.